Raahen Liikkuva koulu seminaari 13.9.2016

Seminaarin muistio

RAAHEN LIIKKUVA KOULU SEMINAARI

Muistio

aika: tiistaina 13.9.2016 klo 17-20

paikka: Pattasten koulu

läsnä: Laura Rahikkala, Raahen Liikkuva koulu hankkeen koordinaattori

Katja Hovi, työfysioterapeutti, oppilaan huoltaja

Riikka Mannila, 4H-yhdistyksen tj., liikuntalautakunnan jäsen, Saloisten Reippaan
johtokunnan jäsen

Petra Mikkilä, Antinkankaan vanhempainyhdistys, Pattu Juniorit

Timo Kesti, Pikkulahden Palvelut oy

Tanja Lahtinen, Antinkankaan vanhempainyhdistys

Sirpa Korpela, Saloisten ja Honganpalon vanhempainyhdistykset

Mari Patanen, Pohjois Pohjanmaan Liikunta ry

Ilkka Kontinaho, Raahen Vesa

Mattiveikko Salo, Raahen Purjehdusseura ry

Eija Kohal, Raahen Naisvoimistelijat

Maritta Haataja, lk-vastaava ope, oppilaan huoltaja

Marina Alapere, liikuntatoimi

Miksi järjestimme Raahen Liikkuva koulu seminaarin?

Raahen Liikkuva koulu seminaari kutsuttiin koolle, koska opetustoimi ja koulut haluavat liikkuva koulu hankkeessa tehdä laaja-alaista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Hanketta halutaan myös tehdä tunnetuksi koko Raahen alueella. Raahen Liikkuva koulu hankkeen mahdollisia yhteistyökumppaneita, jotka oli kutsuttu seminaariin:

 • vanhemmat
 • urheiluseurat
 • liikunta-alan yritykset
 • vanhempain- ja kyläyhdistykset
 • eri järjestöt; seurakunta, 4h, …
 • PopLi
 • kaupungin eri toimialat: liikunta, nuoriso, tekninen, terveys, sosiaali,…
 • kaupungin eri hallintoportaat: kaupunginhallitus, -valtuusto, lautakunnat: opetus, liikunta, nuoriso, …, nuorisovaltuusto,…


Seminaarin aiheita:

 • keinoja, joilla voisimme yhdessä tukea vähän liikkuvia lapsia ja nuoria?
 • miten hallinnollisilla päätöksillä voidaan huomioida lasten ja nuorten liikkumisen tärkeys?
 • miten kaupungin eri liikuntapaikat saataisiin vielä paremmin niin koulujen käyttöön kun vapaa-ajalla lasten ja nuorten käyttöön?
 • miten koulujen pihoja saisimme enemmän liikkumiseen innostaviksi lähiliikuntapaikoiksi?
 • Muita yhteistyömahdollisuuksia?


Seminaarin aiheet ja ideat:

Seminaarin vähäistä osallistujamäärästä huolimatta illan aikana syntyi paljon hyvää keskustelua ja hyviä ideoita. Seuraavaksi lueteltuna illan aiheet ja ideat. Osa ajatuksista vain heitettiin ilmaan, osa synnytti paljon keskustelua ja varmasti myös jatkotoimenpiteitä:

 • Koulujen liikuntatapahtumissa jatketaan hyvää yhteistyötä liikuntaseurojen ja liikunta-alan yritysten kanssa ja toivotaan myös lisää yhteistyökumppaneita mukaan. Luvassa ainakin:
  • Alakoulujen liikuntamylläkkä ma 29.5.2017 Rännärillä. Mietittiin, että voisi järjestää myös Koivuluodon urheilualueella. Tapahtumasta on tarkoitus tehdä jokavuotinen (vuoroin ala- ja yläkoulut), joten ainakin jatkossa voisi ajatella myös Koivuluotoa paikkana. Ajankohtaakin mietittiin, että voisi olla myös syksy tai jopa talvi.
  • Meriliikuntaviikko Saloisten ja Vihannin yläkoululaisille vk 20/21 2017. Jatkossa joka vuosi vuoroin; Merikatu, Pattanen, Saloinen/Vihanti. Viime keväinen Pattasten meriliikuntaviikko on herättänyt paljon positiivista huomiota jopa etelä-Suomea myöten.
  • Koulujen välisiä kilpailuja ja turnauksia
 • Suunniteltiin kalenteria nettiin, jossa selkeästi samasta paikasta löytäisi kaikki Raahen liikuntaharrastusmahdollisuuden. Toivotaan, että liikuntatoimelta löytyisi resursseja sellaisen tekemiseen. Myös urheiluseuroja halutaan kannustaa päivittämään tietojaan liikuntatoimeen, jotta sieltä löytyisi ajantasainen tieto.
 • Tällä hetkellä puuttuu myös selkeät yhteystietosähköpostilistat, joiden kautta tavoittaisi helposti kaikki urheiluseurat ja myös muut liikunta-alan toimijat Raahessa.
 • Suunniteltiin toimintakuukautta esim. syyskuu ja/tai tammikuu, jolloin kaikissa Raahen urheiluseuroissa olisi avoimien ovien päivät. Liikuntaharrastusmahdollisuuksista tiedotettaisiin selkeästi koulujen kautta. Oppilaat saisivat passit, joiden kanssa voisivat ilmaiseksi kokeilla eri liikuntaharrastusmahdollisuuksia ja kerätä leimoja / tarroja passeihinsa.
 • Seuroissa voisi olla myös ”ota kaveri mukaan” –kampanjoita, jolloin kaveri pääsisi ilmaiseksi kokeilemaan uutta harrastusta.
 • Mietittiin myös erilaisia lajiesittelymahdollisuuksia. Esim. syksyllä kun eri liikuntalajien kausi alkaa, uusiin lajeihin tutustumista organisoidusti; jokainen luokka käy vuorollaan. Mutta näiden järjestäminen kouluaikana on hankalaa, koska urheiluseuraväkikin pääsääntöisesti töissä päivällä oppilaiden kouluaikaan. Siksi mietittiin, että paremmin onnistuisi yllä kuvattu toimintakuukausi, jolloin kouluja voisi kuitenkin käyttää passien jakamiseen oppilaille ja toiminnasta tiedottamiseen. Toki urheiluseuroja ja muita liikunta-alan yrittäjiä otetaan mielellään kouluille esittelemään lajejaan tai mahdollisuuksien mukaan tullaan koululiikuntatuntien aikana kokeilemaan eri lajeja. Eli erilaiset kouluvierailut ja lajitutustumiset on erittäin tervetulleita kouluille.
 • Liikuntaharrastusmahdollisuuksien tiedottamisen lisäämistä koulujen kautta tulisi tehostaa. Kouluilta löytyy kuitenkin kaikki n. 7-16v lapset ja nuoret ja heille liikuntaharrastusmahdollisuuksia tulisi löytää ja toisaalta seurojen tulisi löytää itselleen harrastajia.
 • Liikunnallisen kerhotoiminnnan järjestäminen koulujen aamu- ja iltapäivissä. Tämä on yksi iso tavoite liikkuva koulu toiminnassa ja ensi vuoden hankehakuun voisi myös budjetoida rahaa kerhotoimintaan, mikäli vetäjiä kerhoihin löytyy. Oppilaille voisi järjestää kyselyjä, mitkä lajit / minkälainen kerhotoiminta kiinnostaa. Eli pitää tarjota ikäryhmää ja nykylapsia / nuoria kiinnostavia lajeja. Erityisesti yläkouluikäisille pitäisi tarjota ”höntsäliikuntaa”, koska yläkouluiässä monet lopettavat kilpaurheilun tai eivät alunperinkään ole kilpaurheilusta kiinnostuneita. Pikkulahden Palveluiden Timo Kesti esitti mahdollisen kiinnostuksensa koulun kerho-ohjaajaksi.
 • Suunnittelimme erilaisia liikuntakampanjoita eri kuukausille. Pyrimme toteuttamaan tasapainotammikuun. Liikunnanohjaaja Marina Alapereellä on valmiina tasapainokampanjaan sopiva passi. Tätä lähdetään suunnittelemaan ja ideoimaan toteutuskelpoiseksi ja pyritään saamaan kaikki koulut ja myös muut mahdolliset instanssit mukaan tasapainotammikuuhun. Vastaavia teemakuukausia voisi sitten suunnitella myös lisää.
 • Kummitoiminta:
 • Hankkeelle olisi hienoa saada joku urheilija kummiurheilijaksi
 • Halutessaan urheiluseurat voisivat alkaa jonkun koulun kummiseuraksi ja olla sitä kautta vielä enenmän mukana kyseisen koulun liikuntatoiminnassa
 • Vanhemmat mukaan:
  • Liikunta-asenteet lähtevät kotoa, joten myös vanhempien asennekasvatukseen tulee panostaa
  • Vanhemmat mukaan koulujen liikuntapäiviin ja –tapahtumiin
  • Liikkuvat vanhempainillat
 • Yhteistyö kouluterveyden huollon kanssa: kouluterveydenhoitajien kautta tietoa liikkumisesta, sen tärkeydestä
 • Taloudellinen tuki:
  • vanhempainyhdistykset, kyläyhdistykset -> rahallista tukea kouluille, välituntiliikuntavälineisiin
  • voisiko kaupungin pajatoiminnan kautta saada kouluille pyöriä, leuanvetotankoja,…
  • haastekampanjoiden avulla sponsoritukea yksityisiltä henkilöiltä ja firmoilta varsinkin koulujen lähiliikuntapaikkarakentamiseen, johon vaikeasti löytyy kaupungilta omarahoitusosuutta varsinkaan monelle koululle yhtä aikaa. Kuitenkin monen koulun piha kaipaisi rahoitusta, jotta lähiliikuntapaikaksi rakentaminen onnistuisi
  • Raahen Liikkuva koulu hankkeen omarahoitusosuuteen olisi hienoa saada panostusta opetustoimen lisäksi myös liikunta-, tekniseltä- ja nuorisotoimelta.
  • Toivotaan, että kaupungin päättävissä elimissä osataan ja uskalletaan tehdä päätöksiä, joilla edesautetaan erityisesti lasten ja nuorten liikkumista.
  • Kouluille, joilla on kuljetusoppilaita, pitäisi saada polkupyöriä, jotta liikkuminen koulupäivän aikana mahdollistuisi eri liikuntapaikoille ja erilaisiin oppimisympäristöihin oppitunneilla
  • Hankerahoillakin saadaan ostettua kouluille välituntipalloja ja –välineitä, mutta esim. urheiluseuratkin voivat tempaista esim. ”pallokampanjan kouluille”. Esimerkiksi pesäpallo-ottelun yhteyteen pyydetään, että katsojat tuovat tullessaan käyttökelpoisia, mutta ei käytössä olevia palloja peliin ja pelin aluksi ne esim. heitetään kentälle, josta oppilaat saavat käydä keräämässä pallot koulun välituntipalloiksi. (Jossain tällaisella kampanjalla saatu paljon palloja kouluille)
 • Kannanotto Raahen eri liikuntapaikkoihin:
  • Pohdimme, että säästötoimenpiteinä monesti jätetään tekemättä monia hyviä päätöksiä, kuten leikkipuistojen rakentaminen, ylläpito, huolto, jääradat jne. kuitenkin liikuntapaikkoihin ja liikuntaan kaiken kaikkiaan panostaminen lopulta olisi säästö.
  • Rännärin liikunta-alue on hieno monipuolinen liikunta-alue aivan Pattasten koulun vieressä. Sen käyttöä niin kouluaikaan kun ilta-aikaan kuitenkin välillä jopa käsittämättömillä tavoilla rajoitetaan. Kun aidat rakennettiin alueen ympärille, ei aluksi annettu avaimia edes opettajien käyttöön ja portit olivat lukossa, alueelle ei päässyt kukaan juuri milloinkaan tai piti kiertää kaukaa, jotta yhdestä avoimesta portista sisään pääsi. Tähän on tullut parannus; opettajilla on avaimet porttiin ja alueelle on tullut selkeät aukioloajat. Asiasta on tehty myös kunnanvaltuustolle kannanotto, joka on ehkä osaltaan hiukan parantanut alueen tilannetta. Mutta paljon epäkohtia edelleen on:
   • yleisurheiluvälineet on kentän takimmaisessa kopissa lukkojen takana, ei koskaan auki ja ei avaimia opettajilla
   • jalkapallomaaleista poistetaan monesti verkot, kun kouluissa jalkapallokausi on edelleen menossa ja maalit on lukittuina kiinni tolpissa, ei avaimia opettajilla
   • tenniskentät puretaan varsin aikaisin syksyllä, kun tenniskautta olisi vielä jäljellä
   • pesiskenttiä on nyt hienosti saatu lisää, mutta syöttölautaset ovat jossain lukkojen takana, ei monestikaan käytettävissä koululiikunnassa
   • talvisaikaan luistinradan kunnossapito on varsin vaillinaista ja monesti lumia aurataan vasta liikuntatuntien aikana, eikä ennen liikuntatunteja.
   • Talvisaikaan vaikea saada sovittua latujen, halstereiden, hiihtoleikkialueiden ja mäenlaskualueiden tekemisestä ja kunnossa pidosta.
   • Talvisaikaan koululiikunnassa joudumme kiertämään lenkin päästäksemme Rännärin alueelle, koska pesiskentän hiekkatekonurmen päällä ei muka saa kulkea. Asia on kuitenkin kysytty tekonurmen valmistajalta, jonka vastaus on, että tekonurmi kyllä kestää vaikka sen päällä kävellään, hiihdetään tai luistellaan.
  • Pyrimme jokainen vaikuttamaan tilaisuuden tullen siihen, että Rännärin liikunta-alueen käytön ongelmat vähenisivät, eli kukin pyrkii vaikuttamaan päättäviin elimiin.
  • Pattasten vanhempainyhdistyksen kannattaisi myös tehdä kannanotto asiasta, koska Pattasten koulualueen lasten ja nuorten koululiikuntaan ja vapaa-ajan liikuntaan asia eniten vaikuttaa.
  • Raahen Liikkuva koulu hankkeen saaminen paremmin kaupungin päättävien elimien tietoisuuteen: Seminaariin ei kutsusta huolimatta tullut paikalle ketään kaupungin päättävissä elimissä olevia. Suunniteltiin, että Laura ottaa yhteyttä Inkeri Kerolaan ja kysyy, että voisiko tulla esittelemään Liikkuva koulu hanketta esim. kunnanvaltuustoon vai mikä olisi oikea tapa saada kunnan päättäjät tietoisiksi ja samalla herätellä heitä tekemään oikeita päätöksiä liikuntaan liittyen.
   • Laura jatkaa myös sähköpostitse eri tahojen tiedottamista mm. lähettämällä tämän seminaarimuistion kaikille seminaariin kutsutuille
 • Hiihtomajalle juoksuportaat: Seminaarin jälkeen olen saanut eräältä vanhemmalta viestin, jossa toivottiin juoksuportaita hiihtomajalle. Hieno varteenotettava ehdotus, jonka halusin tähän muistion loppuun kirjata ylös, vaikka tästä ei seminaarissa ollut puhetta. Vanhemman viesti:
  • Eli minulla on haaveissa saada alueellemme juoksuportaat (kuten esim. Keinukallion juoksuportaat Keravalla, ja paljon toki on muuallakin) . Ajattelin, että portaat voisivat olla esim hiihtomajalla. Ainakin siellä olisi valmis rinne. Materiaalihan on hyvin edullinen, puu. Portaat lisäisivät hiihtomajan alueen kesäkäyttöä ja varmasti moni ottaisi ohjelmistoon. Sehän on erittäin tehokasta liikuntaa, kävellen/juosten/hyppien jne. Portaiden läheisyydessä voisi tulevaisuuden visioissa olla muutama laite joka treenaa lihasvoimaa.. Todellakin saimme ihailla vastaavaa Keravalla ja ajattelin että ihan huikea olisi jos saisimme tänne meillekin! Kiitos jos pystyt viemään asiaa eteenpäin!

Muistion kirjasi ylös Laura Rahikkala.

Muistio kirjoitettu puhtaaksi Kempeleessä 21.9.2016

Laura Rahikkala

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä