Liite 3. Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma

Taustaa
Koska ylioppilastutkinnon osalta on jo hyväksytty sähköisen ylioppilaskokeen vaiheittainen käyttöönotto syksyn 2016 tutkinnosta alkaen, lukioissa jo nyt pedagogia on muuttumassa uusien opetussuunnitelmien mukaiseksi. Sähköisen ylioppilastutkinnon valmistelu edellyttää pedagogista muutosta jo ennen uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa.

Lisäksi tieto- ja viestintäteknologia on osana teemaopinnoissa (Tutkiva työskentely teknologialla eli TO2-kurssi) ja aihekokonaisuuksissa (Monilukutaito ja mediat; Teknologia ja yhteiskunta).

Pyhäjoen kunta on linjannut toistaiseksi, että lukiossa opiskelunsa aloittaville ikäryhmille tarjotaan lunastussopimuksella tabletit tai kannettavat tietokoneet .

Pyhäjoen kunta tarjoaa opiskelijoille käyttöön pakollisten kurssien kurssikirjat, lisääntyvä osa näistä tarjotaan digikirjoina.

KOULUN SÄHKÖISET VERKOT
Pyhäjoen lukiossa käytössä on langallisina suljettuina verkkoina opetusverkko ja hallintoverkko.

Kaikkialla lukion tiloissa on tarjolla langaton verkko , joka mahdollistaa tablettien, kannettavien ja
Chromebookien sujuvan käytön.

SÄHKÖISET OPPIMISYMPÄRISTÖT

Hallinto- ja opiskeluhuolto-ohjelmat:
- Wilma toimii koulun virallisena opiskelujen seurantapalveluna. Wilmassa tapahtuu opintojen
etenemisen seuranta ja opiskeluihin liittyvä tiedottaminen. Wilma on myös tärkeä opiskeluhuollon
väline. Wilmaa käyttävät opiskelijat, huoltajat, opettajat sekä opiskelijahuollon osalta myös
kouluterveydenhoitaja ja kuraattori.
- Multiprimus ja Kurre toimivat hallinto-ohjelmina Wilman rinnalla ja sen kanssa yhteen
toimien. Multiprimusta käyttävät kanslisti, opinto-ohjaaja sekä rehtori. Kurrea käyttää
lähinnä rehtori. Kuitenkin lukujärjestykset toteutetaan yhä Primus-ohjelmalla.

Sähköiset verkko-opiskelualustat:
- Peda.net on Jyväskylän yliopiston ylläpitämä sähköinen oppimisympäristö.
Lukiolla käytettävät eOpin digikirjat toimivat Peda.net-ympäristössä, joten kaikilla opiskelijoilla on tunnus, jonka he voivat liittää Google-tiliinsä

- Google apps for education, toimii peda.netin rinnalla sähköisenä oppimisalustana.
Jokainen opiskelija ja opettaja on saanut käyttöönsä @edu.pyhajoki.fi sähköpostin, jonka tunnuksilla hän pääsee mm. Classroom palveluun. Google-palvelussa vvoidaan tuottaa yhdessä dokumentteja ja jakaa tuotoksia.
- Moodle on Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkoston käyttämä verkko-oppimisalusta. Pyhäjoen lukiolla on käytössä myös oma Moodle-palvelin.

Muut sähköiset ohjelmat ja internetin käyttö:
- Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmän lisenssejä Pyhäjoen lukiolla on neljä ja ne on lunastettu eLukion kautta. AC:n ylläpito tapahtuu eLukion toimesta. AC-virtuaaliluokkahuoneita käytetään oman lukion toiminnassa ja opettajan pitäessä eLukion verkkokursseja. AC:llä pidetyt oppitunnit, asiantuntijavierailijan esitykset tai verkkoneuvottelut voi nauhoittaa, jolloin ne ovat katsottavissa ajasta ja paikasta riippumatta

Lukiolla on omat Joomla-pohjaiset www-sivut ja Facebook-sivusto