Liite 4 Kieliohjelma

Kieliohjelma

Pyhäjoen lukion kieliohjelma pohjautuu kunnan kieliohjelmaan. Lukio tarjoaa mahdollisuu-
den jatkaa opiskelua peruskoulussa alkaneissa kielissä.
Pyhäjoen lukion kieliohjelma on pääsääntöisesti seuraava:
A1; englanti
B1; ruotsi
B2; ranska tai saksa
B3; saksa tai ranska

Jos lukioon hakeutuu opiskelija, jonka perusopetuksen kielivalinnat eivät sovellu tähän
tarjontaan, hän voi jatkaa opintojaan oman ohjelmansa mukaisesti ja opetusta annetaan
yksilöllisesti resurssien niin salliessa. Lukiossa alkavan B3-kielen ryhmän perustaminen
edellyttää, että riittävän moni opiskelija valitsee kyseisen kurssin.

Pyhäjoen lukion opiskelijalla on mahdollisuus opiskella verkkokursseina myös muita vierai-
ta kieliä, kuten esimerkiksi espanjaa, italiaa, venäjää tai japania. Muista kuin koulun tarjoamista kie-
livalinnoista opiskelija keskustelee opinto-ohjaajan kanssa.
Opiskelijan opetussuunnitelmaan voidaan myös sisällyttää valinnaisia kieliopintoja, jotka
eivät yllä B3-tasolle. Tällaisina opintoina voivat olla lukiossa tai muissa oppilaitoksissa
opiskellut kielten alkeiskurssit ja harvinaisempien kielten kurssit.