Liite 5. Järjestyssäännöt

Pyhäjoen lukion järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja tavoitteet

 • Järjestysääntöjen tavoitteena on viihtyisä, turvallinen ja rauhallinen kouluyhteisö.
  • Jokainen on vastuussa yhteisölle sääntöjen noudattamisesta.

Koulualue ja kouluaika

 • Koulualue tarkoittaa sekä lukio- että yläkoulurakennusta ja niihin liittyviä piha- ja pysäköintialueita.
  •Kouluajaksi katsotaan työsuunnitelman mukainen työaika sekä kaikki koulun ja oppilaskunnan järjestämät tilaisuudet.
  •Moottoriajoneuvot ja polkupyörät pysäköidään niille tarkoitetulle paikoitusalueille.

Päivittäinen työskentely

 • Oppitunnit alkavat ja päättyvät koulun työjärjestyksen tai erikseen ilmoitetun ohjelman mukaisesti.
  •Jokaisella on oikeus työrauhaan ja epäasialliseen käytökseen puututaan
  •Opettaja ja opiskelijat huolehtivat, että opetustila on siisti oppitunnin päättyessä.
  •Koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti.
  •Rikkoutuneesta tai vaaraa aiheuttavasta omaisuudesta tulee ilmoittaa kansliaan ja rehtorille.

Yleiset tilat ja viihtyvyys

 • Koulun yleisissä tiloissa oleskelevat henkilöt eivät saa aiheuttaa häiriötä oppitunneille tai koetilaisuuksille. •Kouluyhteisön jäsenet vastaavat koulun ja koulualueen siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Tupakointi ja päihteet

 • Tupakkatuotteiden (mukaan lukien nuuskan) käyttö on kielletty koulussa ja koulualueella.
  •Alkoholin ja muiden huumaavien aineiden tuominen ja niiden käyttö on kielletty kouluaikana, koulualueella ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa (mukaan lukien retket).

Vilppi ja vilpin yritys

 • Vilpillinen toiminta koetilaisuuksissa tai muussa työskentelyssä, kuten esimerkiksi tutkielman tai esitelmän valmistelemisessa, johtaa suorituksen hylkäämiseen

Poissaoloselvitykset

 • Opiskelijan sairastuessa tai joutuessa olemaan muun pakottavan syyn vuoksi poissa koulusta, tulee tästä ilmoittaa koululle.
  •Kaikki poissaolot tulee selvittää kirjallisesti
  •Satunnaisen vapautuksen opetuksesta voi pätevästä syystä myöntää kurssin opettaja.
  •Luvan enintään viiden päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja.
  •Luvan yli viiden päivän ja enintään vuoden poissaoloon myöntää rehtori

Muut määräykset

 • Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan lukiota koskevia säännöksiä ja määräyksiä ja koulun/opettajien antamia ohjeita