3.5 Yhteistyö muiden oppilaitosten ja tahojen kanssa

3.51 Lukioyhteistyö

Pyhäjoen lukio jatkaa seudullista lukioyhteistyötä Raahen ja Siikajoen lukioiden kanssa. Osallistuminen Pohjois- Pohjanmaan etälukioverkkoon lisää opiskelijoille kurssitarjontaa, mahdollistaa aikuisopiskelijoiden opinnot Pyhäjoen lukiossa ja auttaa opettajia kehittymään ammatillisesti.

3.53 Yhteistyö yritysten kanssa

Pyhäjoen lukio toimii aktiivisesti yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa, erityisesti Kuulumiset-lehden kautta. Messu-projektin kautta yhteistoiminta lisääntyy myös kansainvälisten toimijoiden kanssa.