3.1 Oppimiskäsitys

3.1 Oppimiskäsitys

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa ympäristöissä. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia työskentelyyn, joka kytkee opiskeltavat tiedot ja taidot sekä heidän kokemuksiinsa että ympäristössä ja yhteiskunnassa esiintyviin ilmiöihin.

Yhteisö arvostaa omatoimisuutta, johon liittyy sekä itsenäisyys että vastuun ottaminen omasta työskentelystä opintojen parissa sekä muussa toiminnassa.

Oppimisyhteisö arvostaa opintojen ohjaajien, opiskelijoiden ja henkilökunnan kaikkia osapuolia koskevaa kannustamista ja positiivisuutta.

Oppimisyhteisö arvostaa yhteisöllisyyttä, jossa koko yhteisö tukee oppimistoimintaa ja jossa yhdessä luodaan korkeatasoista pysyvää taitokulttuuria. Tämä ”seiniin tarttunut” kulttuuri auttaa seuraavia ikäluokkia kehittämään omaa työtään.