Hankkeet

Osaajasta opettajaksi

Osaajasta opettajaksi - Satakunnan kansalaisopistojen pedagogiikan kehittämishanke on opetushallituksen rahoittama hanke (1.8.2019-31.12.2021). Hankkeen tavoitteena on pedagogisen osaamisen vahvistaminen vapaassa sivistystyössä. Hankkeessa kehitetään kansalaisopiston opettajien opettajuutta koulutusten ja yhteisöllisen oppimisen avulla.

Hanketta koordinoi Porin seudun kansalaisopisto. Mukana ovat Osaava Satakunta -kunnat ja Rauman kansalaisopisto. Koulutusten kohderyhmänä ovat kansalaisopistojen opettajat.

Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Hanke ei korvaa osallistujien matkakuluja. 

Lue lisää hankkeesta: tästä hankkeen nettisivuille
Ensi askeleet Eurooppaan -hanke


Erasmus+ -rahoitteinen liikkuvuushanke käynnistyi 30.12.2019 ja jatkuu 30.12.2022 saakka.

Liikkuvuushanke on Porin seudun kansalaisopiston ensimmäinen. Sen avulla pyritään käynnistämään opiston kansainvälistyminen ja liittymään eurooppalaisiin verkostoihin. Hankkeella tavoitellaan tietoa hyvistä käytännöistä muualla Euroopassa. Samalla saadaan perspektiiviä omaan työhön ja toimintaan ja nähdään selkeämmin sekä tulevat kehittämistarpeet että omat vahvuudet.

Koronatilanteen vuoksi hankkeen aloitus on viivästynyt. Lue lisää hankkeesta: tästä hankkeen nettisivuille

Opintosetelit

Opintoseteliavustus on tarkoitettu korvaamaan aikuisopiskelusta perittäviä maksuja vapaan sivistystyön tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa.  Avustuksen avulla oppilaitos voi alentaa opintomaksuja tai jättää ne kokonaan perimättä opiskelijoilta, joiden kouluttautumista halutaan edistää.  

Ryhmät, joiden kouluttautumista opintoseteleillä voidaan tukea:

  • Maahanmuuttajat , joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
  • Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt.  
  • Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta.
  • Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista.
  • Seniorit, jotka ovat 63 vuotta täyttäneitä.
  • Eläkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä.
Porin seudun kansalaisopistossa opintosetelirahoitus jaetaan opiskelijoille seuraavasti:
  • alennus on jo huomioitu joidenkin koulutusoppaassa mainittujen kurssien kurssimaksussa. Kurssimaksun voi maksaa verkossa ilmoittautumisen jälkeen
  • joissakin koulutusoppaassa mainituissa kursseissa on kaksi hintaa. Edullisempi hinta on työttömille, maahanmuuttajille, oppimisvaikeuksia kokeville ja alhaisen pohjakoulutuksen omaaville. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, mihin kohderyhmään kuulut. Opisto pyytää tarvittaessa todistuksen ko. ryhmään kuulumisesta. Kurssimaksua ei makseta verkossa, vaan alennus huomioidaan myöhemmin postitettavassa laskussa.

Avustusta ei voi hakea muihin kursseihin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä