Opetuksessa käytettävät sähköiset palvelut ja sovellukset

Opetuksessa käytettävät sovellukset ja palvelut

Sovellukset, jotka ovat EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia ja joita voidaan käyttää opetuksessa

Opettajan tai koulun ottaessa käyttöön sovelluksia oppilaiden kanssa, tulee toteutua seuraavat ehdot: Sovelluksen on oltava EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen ja Porin kaupunki (opetusyksikkö) on solminut toimittajan kanssa henkilötietojen käsittelysopimusksen (DPA).

Uusien sovellusten käyttöönotto (opettajat) tietosuojan näkökulmasta:
 1. Varmista ensin, kerääkö sovellus henkilötietoja oppilaasta. Näitä voivat olla nimi, sähköpostiosoite, koulu tms. Jos palvelu ei kerää henkilötietoja, voit käyttää sitä opetuksessa.
 2. Jos palvelu kerää henkilötietoja, varmista, onko Porin kaupungilla palveluntarjoajan kanssa tehty henkilötietojen käsittelysopimus DPA. Löydät tiedot sallituista palveluista tämän sivun listalta.
 3. Jos sovellus ei löydy tämän sivun listasta, voit ehdottaa sovellusta koulukäyttöön tämän oheisella lomakkeella (alla).
Opetuksessa voidaan käyttää seuraavia palveluita ja sovelluksia - Porin kaupunki

1) Palvelut, jotka eivät kerää mitään henkilötietoja ja joita voi käyttää kirjautumatta

Sähköisten palvelujen käytössä on huomioitava palveluntarjoajan ikärajat, käyttöehdot, sisältääkö sovellus mainoksia sekä sovelluksen yleinen tarkoituksenmukaisuus opetuksessa. Opettajan vastuulla on varmistaa, että palvelu ei kerää henkilötietoja.
 

2) Palvelut ja järjestelmät, jotka keräävät henkilötietoja (esim. nimi, sähköpostiosoite), mutta niiden toimittajan kanssa on solmittu (henkilötietojen käsittelysopimus) DPA

 • Primus (oppilasrekisteri, opettajarekisteri, henkilökuntarekisteri, oppilaat eivät käytä)
 • Kurre (lukujärjestysten teko, oppilaat eivät käytä)
 • Wilma (kodin ja koulun välinen viestintä)
 • O365 (Microsoftin pilvipalvelu, koostuu useista toisiinsa liittyvistä sovelluksista, oppimiseen liittyvät tuotokset ja tehtävät)
 • Google Workspace (Googlen pilvipalvelu, koostuu useista toisiinsa liittyvistä sovelluksista, oppimiseen liittyvät tuotokset ja tehtävät)
 • Peda.net (sähköinen oppimisalusta, oppimateriaalien jakaminen, oppimisen aikainen arviointi)
  • Peda.net -palvelun käyttöön vaaditaan alle 15-vuotiailta huoltajalupa, jonka huoltaja antaa palveluun rekisteröidyttäessä. Palveluun rekisteröityminen ei vaadi Wilman kautta myönnettyä huoltajalupaa.
 • SanomaPro (oppimisympäristö, sähköisten oppimateriaalien palvelu)
 • Qridi (Arvioinnin työkalu)
 • Otavan oppimateriaalit (sähköisten oppimateriaalien palvelu)
 • ViLLE (Turun yliopiston oppimisanalytiikan keskuksen tarjoama oppimisympäristö)
 • Studeo (oppimisympäristö, sähköisten oppimateriaalien palvelu)
 • Desku (sähköinen työpöytä)
 • Mpassid -kirjautuminen (tunnistuksenvälitysratkaisu, joka standardoi henkilötietojen välittämisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän henkilörekisteristä sähköisiin oppimispalveluihin)

Tietosuojaselosteet näistä löytyvät kaupungin sivulta: https://www.pori.fi/pori-tieto/tietosuoja

Miten käytettävien sovellusten ja palvelujen GDPR:n mukaisuutta arvioidaan

Opetustoimessa kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppilaat ja lukion opiskelijat, joista suurin osa on alaikäisiä. Tietosuojaan, GDPR:n toteututumiseen ja tietoturvaan suhtaudutaan organisaatiossamme erittäin vakavasti. Jokainen sovellus ja palvelu tarkistetaan huolellisesti seuraavan prosessin mukaan, ennen kuin ne hyväksytään käyttöön opetuksessa (katso kuvaukset alla)

Opetushenkilökunnalle ja oppilaille: tee esitys palvelun tai sovelluksen lisäämiseksi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisten sovellusten listaan!

Jos mielessäsi on palvelu, joka on opetuksen kannalta välttämätön ja jota haluaisit käyttää opetuksessa, voit ehdottaa, että sen kanssa solmitaan tietojenkäsittelysopimus. Palvelun pitää olla sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetusta ja sen kanssa pitää pystyä solmimaan sopimus, joka koskee palveluun siirrettävien tietojen käsittelyä. Varaudu siihen, että käsittelyajat ovat pitkiä ja myös siihen, että sopimusta ei välttämättä saada solmittua ehdottamasi palvelun kanssa mikäli palvelua ei voida todeta tietoturvan kannalta sopivaksi.


Voit kirjautua lomakkeeseen vain edupori.fi-tunnuksella: ehdota sovellusta tai palvelua

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä