Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa

Tieto- ja viestintäteknologia koulun arjessa

Digitaaliset opetusmenetelmät ja -oppimateriaalit ovat luonnollinen ja tärkeä osa koulun opetusta tänä päivänä ja niiden rooli vain korostuu tulevaisuudessa. Koulun on annettava opetusta, joka on nykyaikaista, motivoivaa ja valmentaa työelämää varten. Nykyiset perusopetuksen oppilaat tekevät työuraansa 2070-luvulle saakka.

Porin kaupunki on jakanut syksystä 2017 lähtien kaikille 4. ja 7. luokan oppilaille omat henkilökohtaiset tietokoneet ja sähköiset opiskelutunnukset opiskelukäyttöön. Syksyyn 2019 mennessä kaupungin kaikilla 4.-9.-luokkalaisilla oli oma henkilökohtainen laite käytössään.

Laitteen tarjoaminen oppilaalle on tasa-arvokysymys. Joillekin oppilaille se voi olla puhelimen ohella ainoa digilaite. Tällä tavalla kaikille oppilaille tarjotaan mahdollisuus tasa-arvoiseen työskentelyyn digitaalisella työvälineellä, oltiin sitten kotona tai koulussa. Opiskelu ei tapahdu pelkästään koulussa ja luokkahuoneessa. Merkittävä osa siitä tapahtuu oppituntien ulkopuolella, omalla ajalla muun muassa läksyjä tehden.

Porissa tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.

Tieto- ja viestintäteknologian avulla oppilaita kannustetaan aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään yhteisöllisenä työvälineenä, minkä kautta vahvistetaan vuorovaikutustaitojen ja ajattelun taitojen kehittymistä. TVT-taitoja opitaan hyödyntämään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana koulun arkea.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä