Tietosuoja

Opetushenkilökunnan muistilista tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvistä asioista

Koko henkilökunta


Käytä opetuksessa VAIN sähköisiä palveluita, joiden kanssa Pori on solminut tarpeelliset sopimukset tietojenkäsittelystä. Perehdy seuraavaan materiaaliin: 

- Opetushenkilökunnan tietosuojaohje Pori

- Opetuksessa käytettävät sähköiset palvelut ja sovellukset​Rehtorit


Perehdy tämän sivuston materiaaleihin huolella. Olet todennäköisesti se henkilö, jolta henkilökunta, oppilas tai huoltaja ensimmäiseksi kysyy tietosuojaan liittyviä asioita. Pidä huoli, että koulun henkilökunta saa tarvittavan perehdytyksen tietosuoja-asetuksesta. Rekisteröidyn oikeus tiedonsaantiin

Opetuksen rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Jos tietoja ei löydy suoraan sähköisestä palvelusta, voit lähettää omakätisesti allekirjoitetun tarkastuspyynnön Porin kaupungin kirjaamoon:


Porin kaupunki
Kirjaamo
PL 121
28101 Pori


Pyynnön tulee sisältää nimesi, yhteystietosi, henkilötunnuksesi sekä yksilöinnin haluamistasi tiedoista. Tarkastuspyyntöön vastataan kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli pyyntö on erityisen laaja tai monimutkainen, voidaan vastausaikaa jatkaa kahdella kuukaudella. Mikäli pyydettyjä tietoja ei toimiteta, annetaan asiasta kirjallinen todistus.

Porin kaupungille voi tehdä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön sähköisesti. Tietopyynnöt pyritään käsittelemään viivytyksettä, ja kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta. Laajempiin hakuihin varataan 30 päivän käsittelyaika.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä