Itätuulen koulu

Tervetuloa Itätuulen koulun sivuille

Yllä on luonnoskuva Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskuksesta, jossa aloitamme opiskelun syksyllä 2019. Uudessa rakennuksessa tulee toimimaan Itätuulen koulun lisäksi myös Tuulikellon koulu, Itätuulen kirjasto ja yhteisötila Salonki. Liikuntasali Aalto mahdollistaa harrastekäytön lisäksi erilaisten tapahtumien järjestämisen. 

Koulussamme opiskelee esiopetusryhmä sekä 1-8 luokkien oppilaita monimuotoisissa opetusryhmissä, joita opettaa luokan-/aineenopettaja yhteisopettajuudessa erityisopettajan kanssa. 0-2 luokilla toimii joustava alkuopetus. Lukuvuonna 2019-2020 Oppilaita on noin 330, opettajia 31, ohjaajia 6 sekä muuta henkilökuntaa 5.


Itä-Porin yhtenäiskoulu on alueen lasten kasvun ja oppimisen paikka. Talossa toteutuu turvallinen yhteisöllisyys ja välittäminen eri-ikäisten lasten ja aikuisten välillä. Kaikkia arvostetaan ja kohdellaan tasa-arvoisesti ja monikulttuurisuus nähdään rikkautena.

Itä-Porin yhtenäiskoulun nimi vaihtui 1.8.2019 Itätuulen kouluksi.