Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta Kuninkaanhaassa

Koulujen tukioppilastoiminta on Mannerheimin lastensuojeluliiton alaista toimintaa, jonka tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, luoda koulun yhteishenkeä, torjua yksinäisyyttä ja lisätä nuorten osallisuutta koulussa. Kunkussa tukioppilaina toimii vuosittain noin 30 kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaista, jotka valitaan tehtäväänsä seitsemännen luokan keväällä hakemusten perusteella. Tukioppilaiksi pyritään valitsemaan mahdollisimman heterogeeninen joukko oppilaita eri luokilta, ja heidät koulutetaan tehtäväänsä yhteistyössä MLL:n työntekijöiden kanssa.

Kaikilla tukioppilailla on oma kummiluokkansa joko 6. - tai 7. luokilta, lisäksi he työskentelevät oman luokkansa ja koko kouluyhteisön yhteishengen luojina ja ylläpitäjinä arjessa. Tukioppilaat järjestävät erilaisia tempauksia ja tapahtumia, suunnittelevat ja toteuttavat oppitunteja omille kummiluokilleen ja ovat usein apuna erilaisissa teemapäivissä. He myös esiintuovat koulun aikuisille tärkeää tietoa nuorten kaverisuhteista, mahdollisista epäkohdista tai huolenaiheista kouluyhteisössä. Heillä on myös tärkeä rooli uusien oppilaiden tutustuttamisessa ja ryhmäyttämisessä.

Tukioppilaat kokoontuvat pääsääntöisesti välituntien aikana koulussa, toisinaan myös koulupäivän jälkeen. Tukioppilaiden ohjaajina toimivat Vilma Wiro ja Marjo Furuholm.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä