Tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittäminen

Hankkeen kuvaus

Hankkeen toiminta-aika: 1.3.2017 - 31.7.2021

Hankkeessa järjestetään tutoropettajatoimintaa Porin kouluissa ja edistetään tutoropettajien osaamista.

Jokaisella koululla toimii 1 - 3 tutoropettajaa, jotka edistävät digitaalista oppimista ja tukevat muuta pedagogista kehittämistä. Tutoropettajat ovat verkostoituneet keskenään ja myös muiden Satakunnan kuntien tutoropettajien kanssa. Tavoitteena on hyvien pedagogisten käytänteiden levittäminen ja jakaminen. Lukuvuonna 2020-2021 aloittaa muutama koko kunnan tutoropettaja (robotiikkaa, steam, arvioinnin sähköiset työkalut). 

Tutoropettajan tehtäviä kouluilla: 
  • Tukee ja rohkaisee opettajia uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa ja edistää opetuksen digitalisaatiota sekä osallistuu uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan ja toimintakulttuurin kehittämiseen.
  • Edistää yhteisopettajuutta ja toimii mm. samanaikaisopettajana (yksittäisen opettajan tukeminen digitaalisten ja/tai pedagogisten toimintatapojen käyttämisessä). Samanaikaisopettajana toimiminen edellyttää yleensä kiinteää aikaa lukujärjestyksessä.
  • Kouluttajana ja vinkkaajana toimiminen (opekokoukset, pedagogiset vartit ja muut koulutukset yksittäiselle opettajalle tai useammalle).
  • Kehittää omaa osaamistaan.
  • Edistää toiminnallaan verkostoitumista.
  • Koulun kehittämis- ja/tai suunnitteluryhmän ja/tai muun pedagogisen työryhmän jäsenenä toimiminen.
  • Oman alan kehityksen seuraaminen, osaamisen kehittäminen ja mm. erilaisiin pedagogisiin toimintatapoihin ja/tai sovelluksiin tutustuminen.
  • Digiagenttitoiminnan koordinointi.
  • Chromebookkien käyttöönoton koordinointi koululla yhteistyössä digivastaavan kanssa.

Lisätietoja: Kirsi Nuorsaari (pori.fi)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä