Satakunnan tutoryhteistyö

Tutoropettajatoiminnan kehittäminen alueellisesti

Avustus


Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta Satakunnan tutoropettajien toimintaan ja koulutukseen sekä alueelliseen koordinaatioon. Tavoitteena on tukea uuden pedagogiikan ja opetussuunnitelman perusteiden mukaista kehittämistä ja koulutusta perusopetuksessa.

Satakunnan tutoryhteistyö

Tavoite


 • Levittää ja jakaa koko maakunnassa hyviä käytäntöjä liittyen
  • tutoropettajien toimintaan kouluilla ja
  • digitaalisen oppimisen edistämiseen
 • Luoda toimintamalli, joka mahdollistaa kuntien mukanaolon omista tarpeista ja lähtökohdista käsin
 • Tutoropettajatoiminnan levittäminen kaikkiin maakunnan peruskouluihin.
 • Edistää opettajien digitaaliseen oppimiseen liittyviä taitoja.
 • Pedagogisen yhteistyön lisääminen maakunnassa.
Minkälaista toimintaa hankkeessa järjestetään


Hankkeessa tuetaan mm. seuraavanlaista toimintaa
  • Viestintä ja aktiivinen yhteydenpito alueen tutoropettajiin
  • Digitaaliseen osaamiseen liittyvien tapahtumien ja koulutusten järjestäminen
  • Tarvittaessa annetaan konsultointitukea esim.
   • tutoropettajatoiminnan järjestämiseksi koululla
   • digitaalisen oppimisen edistämiseksi (laitteet ja pedagogiikka)
  • Kootaan tietoa ja organisoidaan tiettyyn teemaan perustuvia projekteja, joihin osallistuu vain osa alueen kouluista
  • Maakunnan koulujen välisen verkostoitumisen edistäminen. Etsitään esimerkiksi yhteistyökoulu, jonka kanssa toteutetaan tiettyyn teemaan liittyvä projekti.
  • Porissa 1 - 2 hankkeesta vastaavaa henkilöä sekä digitaalisen oppimisen asiantuntijoista muodostettu tiimi (noin 4 - 5 opettajaa), jotka osallistuvat alueellisen tutoropettajatoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Lisäksi virastosta työvoimaa.


Mitä tuloksia hankkeessa tavoitellaan

 • Luodaan alueellinen verkosto, joka tukee tutoropettajatoimintaa ja osaamisen kehittymistä alueella.
 • Tutoropettajatoimintaa on kaikissa alueellisessa verkostossa mukana olevissa kunnissa.
 • Alueen eri kunnissa hankittu osaaminen liittyen tutoropettajien digitaitojen edistämiseen on organisoitu kaikkien kuntien hyödynnettäväksi. Tarjolla on konsultaatiota ja myös koulutusta.
 • Pedagoginen osaaminen ja yhteistyö on lisääntynyt.
 • Verkostoa on saatu laajennettua hankkeen aikana.
 • On luotu toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös jatkossa.
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä