Sitouttava kouluyhteisötyö

Kuvaus hankkeesta

Hankkeen toiminta-aika: 1.8.2021 - 31.7.2023

Kouluakäymättömyyden ennaltaehkäiseminen ja koulupoissaoloihin puuttuminen sitouttavan kouluyhteisötyön kautta.

Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on luoda kansallinen malli, jolla ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun. Toimintamallin tavoitteena on tukea oppilaita, koteja sekä koulujen henkilökuntaa koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sitouttavissa sekä poissaolojen vaikutuksia ennaltaehkäisevissä ja niiden vaikutuksia korjaavissa käytänteissä. Mallia kehitetään pilottihankkeissa ja toimintamalli vakiinnutetaan valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

Lukuvuoden 2021 – 2022 aikana pilotoidaan paikallisia malleja ja lukuvuoden 2022 – 2023 aikana testataan soveltuvin osin yhdessä luodun kansallisen mallin toimivuutta.

  • Kehittämisen kohteena ovat poissaolojen riskien tunnistamisen, seurannan, syiden selvittämisen ja varhaiseen puuttumisen keinot.
  • Tuetaan poissaolojen vaikutuksia lieventäviä ja korjaavia pedagogisia toimintatapoja sekä kohdennettuja ja intensiivisiä poissaoloihin puuttumisen käytänteitä yhteistyössä kotien kanssa.
  • Kehittää joustavia ja nopeita palveluihin ohjautumisen prosesseja sekä toimenpiteiden koordinaation käytänteitä.

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Porin lisäksi Raumalla, Kokemäellä ja Nakkilassa toimivat erilliset hankkeet. 

Lisätietoja: Jaana Salonen (pori.fi)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä