Koulukuraattorin toimenkuva

Koulukuraattorin tehtävät Pomarkun kouluissa

Pomarkun koulukuraattori tarjoaa palveluita esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä lukio-opiskelijoille Pomarkun lukiossa. Koulukuraattoripalvelu sisältyy koulun oppilashuoltoon (oppilas ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013). Koulukuraattori toteuttaa oppilashuoltoa (perusopetuslaki 628/1998, lukiolaki 629/1998, esi-, perus- ja lukio-opetuksessa. Koulukuraattorityöhön vaikuttavat sosiaalihuoltolaki 1301/2014 mm. 3,5,6,10,13, ja 32 § sekä lastensuojelulaki 1302/2014 3 a § (ehkäisevä lastensuojelu). Pomarkun kunta ostaa kuraattoripalvelut Kankaanpään kaupungilta.

Koulukuraattorien työ on osa koulun opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja näiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona ja tämän lisäksi yksilökohtaisena opiskeluhuoltona.

Koulukuraattori tukee oppilaita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa. Hän työskentelee yhdessä oppilaan, oppilasryhmien, opettajien ja huoltajien kanssa. Koulukuraattori on tarvittaessa mukana suunniteltaessa, keskusteltaessa ja päätettäessä oppilaalle tarjottavista yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muodoista. Koulukuraattorin tehtävä on huolehtia siitä, että lapsi tulee kuulluksi ja on aidosti osallisena omien asioidensa hoidossa.

Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä huoltajat, oppilas itse, opettaja tai muu oppilaan kanssa työskentelevä henkilö.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä