Lukiokoulutuksen tehtävä

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiokoulutuksessa yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja itseään kehittäen.

Lukioaikana opiskelija kartuttaa ihmistä, kulttuureja, ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevaa olennaista tietoa, osaamista ja toimijuutta. Lukio-opetus valmistaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä.

Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä. Lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla opiskelija kehittää suhdettaan menneisyyteen ja suuntautuu tulevaisuuteen. Lukiokoulutus syventää opiskelijan kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia elämänhallintaan ja työelämään.

Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset ja monipuoliset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä.

Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan, maailmankansalaisuuteen kasvamiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Paikallinen tarkennus

Pielaveden lukion perustehtävänä on tarjota laajaa yleissivistystä opiskelijoille ja mahdollistaa monipuoliset jatko-opintomahdollisuudet lukion jälkeen.

Lukiomme tavoitteena on tukea opiskelijoita heidän kasvussaan kohti vastuullisesti käyttäytyvää, itsenäisesti ajattelevaa, toimissaan rohkeaa ja empaattista aikuista. Lisäksi tavoitteenamme on opiskelijoiden elämänhallinnan kehittämisen tukeminen tiedollisesti ja taidollisesti. Opetuksemme ja pedagogiikkamme perustuu tieteelliseen ja tutkittuun tietoon, jonka avulla opastamme opiskelijoita tiedon kriittiseen arviointiin, sekä erilaisten näkökulmien ja tulkintatapojen ymmärtämiseen.

Pielaveden lukion painopisteinä ovat urheilu erityisesti lentopallo ja yksilölajit, yrittäjyys sekä kansainvälinen toiminta ja niissä järjestettävät kurssit. Nämä korostavat lukiomme kasvatustavoitteissa toiminnallisuutta, yhteistyötaitoja ja vastuunottoa omasta ja koko yhteisön toiminnasta.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä