Portfolio-koulutus

Portfoliot

Portfolio-koulutus on jaettu kahteen osaan. Aluksi käydään läpi portfolio luokilla 1-3 ja sen jälkeen luokilla 4-6. Tämä sen vuoksi, että kolmella ensimmäisellä vuosiluokalla portfolion rakenne on yksinkertaisempi. Yksinkertaisempi rakenne helpottaa portfolion ylläpitoa. Vuosiluokalta 4 lähtien portfolioon muodostetaan omat sivut eri oppiaineille ja oppilas ylläpitää portfoliota mahdollisimman itsenäisesti.