1. Toukokuu

1. Kesätyöntekijät

- Kesätyöntekijöitä valitaan työtehtävien mukaan tarvittava määrä koko kasvukauden ajalle määrärahojen mukaan, tilijaot tehdään jo valittaessa työntekijöitä (hautainhoitorahasto, hautausmaan varsinainen hautatoimi sekä hautausmaan kiinteistötoimi).

- Työntekijöiden työjaksojen aloituspäivät tulee huomioida niin, että työhön perehdytykseen ja työhön opastukseen on käytettävissä tarvittava aika silloin kun työntekijät saapuvat.

- Kesätyöntekijöille tulee varata vähintään työkäsineet ja suojaimet työtehtävien mukaan. Seurakunnasta riippuen tarjotaan työntekijöiden käyttöön tarjotaan myös työvaatteita, sadeasuja, turvakenkiä

Työhönperehdytys (esimerkki)

- esimiehen tehtävä
- tehtävänkuva
- työsopimus
- salassapitositoumukset
- avaimet, hälytyskoodit ja työpuhelimet, mikäli työtehtävät vaativat
- kellokortin käyttö tai tuntilistan täyttöohjeistus
- työajat ja tauot
- palkanmaksu
- hautaustoimen pääperiaatteet
- hautausmaan käyttösuunnitelma, hautausmaakaava
- kirkkolaki, hautaustoimilaki, muut oleelliset lait ja asetukset
- hautainhoitorahaston toiminnan esittely
- organisaation sekä työsuojeluhenkilöstön esittely
- työterveyshuolto
- työturvallisuus (hyödynnä esim TTK.n Työturvallisuus hautausmaalla -opasta)
- vahingon sattuessa, kuinka toimitaan?
- muita asioita kuten käyttäytyminen hautausmaalla, henkilöstöedut, ympäristödiplomi jne.

Työhönopastus

- työnjohtaja hoitaa
- tehtäväkohtaisesti käytännön työhön opastus

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti