Henkilökunta

Lukion henkilökunta

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET MUOTOA etunimi.sukunimi@oulu.fi

rehtori: Eija Kumpulainen
vararehtori: Jari Honkanen

Äidinkieli (7-9 ja lukio)
Sari Eskola
Kirsi Peltonen
Lasse Kemppainen
Harri Lehtola
Sirkku Leppilahti

Matemaattiset aineet (7-9 ja lukio)
Matti Hasari - Fysiikka, Kemia
Ari Heimonen - Matematiikka
Eero Ijäs - Fysiikka, Kemia, ATK
Hanna Mansikka - Matematiikka, Fysiikka, Kemia
Hellevi Kupila - Matematiikka
Eija Kumpulainen - Matematiikka, rehtori
Katja Leinonen - Matematiikka, Fysiikka, Kemia
Erkki Matala-aho - Matematiikka, Fysiikka
Tuomo Talala - Matematiikka, Fysiikka, Kemia
Pekka Vaaraniemi - Matematiikka
Salla Päivärinta - Kemia, Fysiikka

Historia (7-9 ja lukio)
Pasi Hieta
Jari Honkanen, vararehtori
Markku Kuorilehto
Katrimaija Lehtinen-Itälä
Matti Ojakoski
Janne Metsänheimo

Kielet (7-9 ja lukio)
Anna-Leena Ahlfors-Juntunen - Englanti
Heli Heino - Saksa
Leena Jauho - Ranska, Englanti
Juha Santalo - Ruotsi
Virpi Sivonen-Sankala - Englanti, Ranska
Timo Ylinampa - Ruotsi
Merja Marjakangas - Ruotsi
Jyrki Kauppinen - Englanti

Taito- ja taideaineet (7-9 ja lukio)
Riikka Kiiveri-Raappana - Kotitalous
Aune Lassila - Liikunta
Janne Marjamaa - Tekninen työ
Laura Lampinen - Kuvataide
Timo Kovanen - Musiikki
Terhi Ylöniemi - Kotitalous
Ilpo Karjalainen - Liikunta
Tytti Haapamäki - Tekstiilityö

Uskonto (7-9 ja lukio)
Kari-Pekka Lapinoja
Hannele Siljander
Pasi Hieta
Markku Kuorilehto
Juha Mikkonen

Biologia ja maantiede (7-9)
Sirpa Määttä
Eija Paasi
Juha Wedman

Terveystieto (7-9 ja lukio)
Kiiveri-Raappana Riikka
Karjalainen Ilpo
Lassila Aune
Määttä Sirpa
Wedman Juha
Ylöniemi Terhi

Muut (7-9 ja lukio)
Tea Huttula - Erityisopetus, puh. 0294 48 3794
Liisa Vilppola - Erityisopetus, puh. 0294 48 3894
Hanne Kokko - Opinto-ohjaus, puh. 0294 48 3791
Anu Törmi - Opinto-ohjaus, puh. 0294 48 3790