Kansainvälisyyskurssit

Kansainvälisyystoiminta Oulun Norssin lukiossa

Lukiomme opetussuunnitelman arvopohjassa painotetaan kansainvälistä yhteistyötä, maailmankansalaisuutta, kulttuuriperintöä ja erilaisten kulttuurien tuntemusta.

Koulussamme tarjotaan kursseja, joiden kautta opiskelijat saavat kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä. Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain sen mukaan, millaisissa hankkeissa koulumme on mukana.

Pedanetin kansainvälisyyssivuilta löydät tietoa menneistä kursseista ja tarjolla olevista mahdollisuuksista.