Koulun säännöt

Oriveden alakoulujen yhteiset järjestyssäännöt

1. Käyttäytyminen ja huolellisuus

 • Tervehdin, kiitän ja olen huomaavainen muita kohtaan.
 • En kiusaa.
 • Käytän asiallista kieltä. Annan työrauhan kaikille.
 • Liikun sisätiloissa meluamatta ja rauhallisesti.
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja ja annan ruokarauhan kaikille.
 • Noudatan koulun aikuisten antamia ohjeita.

2. Opiskelu

 • Huolehdin läksyistäni ja opiskeluvälineistäni enkä lainaa toisten välineitä ilman lupaa.
 • Tuon kouluun vain opiskelussa tarvittavat välineet ja jätän kotiin koulutyötä häiritsevät ja haitalliset välineet.
 • Olen täsmällinen ja pidän kiinni sovituista ajoista ja asioista.
 • Huoltajani on velvollinen ilmoittamaan poissaoloni syyn opettajalle mahdollisimman pian. Aiheettomat ja/tai pitkäkestoiset poissaoloni vaikeuttavat opiskeluani ja johtavat oppilashuollon toimenpiteisiin.
 • Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

3. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Huolehdin ympäristöni ja kouluni siisteydestä.
 • Pidän huolta omista ja yhteisistä tavaroista vastuuntuntoisesti.
 • Olen velvollinen korvaamaan sopimattomalla ja tahallisella käytökselläni aiheuttamani vahingon.
 • Olen velvollinen puhdistamaan likaamani tai järjestämään epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuuden.
 • Pyrin toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

4. Ruokailu

 • Ruoka otetaan linjastolta äänettömästi. Samoin siirtyminen ruokalinjastolle ja sieltä luokkaan syömään.
 • Ruokalinjastolla vain 4 oppilasta kerrallaan.
 • Otan ruokaa vain sen verran kuin jaksan syödä-
 • Otan ruuan ripeästi ja kuljen käytävässä varovasti.
 • Palautan astiat kärryyn äänettömästi ja palaan välittömästi luokkaan tekemään opettajan ilmoittamaa hiljaista työtä.
 • Syön lautasen tyhjäksi. Jos ruokaa kuitenkin jää, kaavin lautaseltani loput ruuat biojäteastiaan ennen kuin laitan lautasen kärryyn.
 • Laitan astiat ja tarjottimen siistiin pinoon kärryssä.
 • Välituntini alkaa 10.45 ja siirryn sinne ripeästi, mutta kävellen ja hiljaisesti.

5. Turvallisuus

 • Noudatan koulun turvallisuusohjeita ja määräyksiä.
 • Toimintani ei saa vaarantaa itseni tai muiden turvallisuutta.
 • Vahingon tai tapaturman sattuessa ilmoitan siitä heti opettajalle tai muulle henkilökunnalle.

6. Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Kännykkä ja muut laitteet ovat koulupäivän aikana näkymättömiä, ellei aikuinen toisin ohjeista. Jos minun tarvitsee käyttää puhelinta, pyydän siihen aikuiselta luvan.
 • En kopioi oppilastöihini tekstiä tai kuvia luvatta ja lähdettä ilmaisematta.
 • Noudatan tekijänoikeuksia.

7. Päihteet ja vaaralliset esineet

 • En tuo kouluun lailla kiellettyjä, vaarallisia tai vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita, kuten alkoholia, tupakkaa ja tupakkatuotteita, huumausainelain tarkoittamia huumausaineita, teräaseita, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia tai muita vastaavia esineitä ja aineita.

8. Seuraamukset

   • Lievistä järjestyssääntörikkomuksista ja laiminlyönneistä tiedotetaan huoltajia Wilma-tuntimerkinnöin
   • Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus
   • Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi
   • Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan koulupäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi
   • Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään
    (Perusopetuslaki 36§)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä