Esiopetuksen englantia

Varhennettu englanti esiopetuksessa


Kielikasvatus esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

Esiopetuksen tehtävä on tukea lasten kielellisten taitojen kehitystä kokonaisvaltaisesta kielen merkityksen hahmottamisesta kohti yksityiskohtaisempaa kielen rakenteiden ja muodon havait-semista. Keskeistä on vahvistaa lasten kiinnostusta ja uteliaisuutta puhuttua kieltä sekä lukemista ja kir-joittamista kohtaan. (s. 22)

Esiopetuksen tavoitteena on edistää lasten kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa heidän kiinnostustaan kieliin ja kulttuureihin... Opetuskielen lisäksi esiopetuksessa havainnoidaan muita kieliä. (s. 23)

Esiopetuksessa tuetaan lasten kielellisiä valmiuksia havainnoimalla eri kieliä yhdessä lasten kanssa. Erityisesti tarkastellaan lapsiryhmässä ja lähiympäristössä puhuttuja kieliä. Näin tuetaan lasten kielitie-toisuuden ja oman kielellisen ja kulttuurisen identiteetin kehittymistä. Samalla lapsia autetaan havait-semaan ympäröivän maailman kielellinen ja kulttuurinen rikkaus ja kiinnostavuus. Opetuksessa void-aan käyttää esimerkiksi erikielisiä lauluja, leikkejä ja viittomia. (s. 24)

Englanninopetus esiopetuksessa Orivedellä

Orivedellä varhennettua englantia opetetaan eheyttävästi (muihin opetuskokonaisuuksiin liittyen - "kielen rikas maailma", "ilmaisun monet muodot", "tutkin ja toimin ympäristössäni").

Englannin sisältöalueet ovat samoja kuin 1. ja 2. luokalla, mutta sanoja kerrytetään vähemmän kerrallaan. Laulut, leikit, pelit ja draama (esittäminen) ovat toiminnallisen kielenopetuksen keskeisiä menetelmiä esiopetuksessa.

Opetustuokiot ovat enimmillään 30 minuutin mittaisia ja voivat olla lyhyimmillään vain muutaman minuutin pituisia. Tavoitteena on, että englantia opeteltaisiin vähintään 30 min. viikossa. Opetustuokioita voisi olla 2 - 3 kertaa viikossa.

Opetellaan sanoja ja sanontoja niiden luontevassa yhteydessä. Aamulla harjoitellaan tervehdyksiä ja iltapäivällä hyvästelyja. Erilaisia kohteliaita ilmaisuja kuten please, thank you, I'm sorry harjoitellaan päivän mittaan sopivissa tilanteissa.


Kieli- ja kulttuurikasvatus

Kielikasvatukseen sisältyy englannin lisäksi tutustuminen eri kieliin, kielimaistelu ja kielisuihkutukset.

Orivedellä se toteutetaan mm. Maailmanmatkaajat ystävää etsimässä -oppimiskokonaisuuden avulla. Siinä oppilaat lähtevät matkalle ympäri Eurooppaa ja auttavat löytämään Anselmi-sedän hukassa olevan ystävän.

Ohjeet seikkailuun löytyvät täältä: Maailmanmatkaajat ystävää etsimässä


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä