A1-kielen varhennuksen ja kielikasvatuksen toteuttaminen Orivedellä

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätöksellä perusopetuksessa aloitettiin A1 kielen opettaminen 1. luokalla tammikuun alussa 2020.

Siirtymäsäännöksen mukaan
kevätlukukaudella 2020 opetetaan A1-kieltä 1. luokkalaisille 1 oppitunnin verran viikossa (0,5 vvh). Lukuvuonna 2020 - 2021 2. luokkalaisilla on 1,5 vvh A1-kieltä. Siirtymäkäännös koskee vain 2019 aloittavaa 1. luokkaa.

Lukuvuonna 2020 - 2021 aloittavilla 1. luokkalaisilla on opetusta normaalisti 1 vvh sekä 1. että 2. luokalla.

 

Orivedellä

Orivedellä varhennetaan englanninkielen opetus, koska muita A1- tai A2-kieliä ei ole tarjolla.

Englannin opettajina toimivat alkuopettajat

Englannin varhennus ja kielikasvatus toteutetaan vastaisuudessa esiopetuksessa eheyttävänä ja joustavana opetuksena ja kielikasvatukseen yhdistettynä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Varhennetun englannin opetus toteutetaan joustavasti erimittaisina opetustuokioina esim. 30 + 15 min. tai 20 + 15 + 10 min, yhteensä n. 45 min. viikossa.

Alkuopetuksen opettajille annetaan mahdollisuus osallistua tarvittavaan koulutukseen, josta suuri osa on Opetushallituksen rahoittamaa paikallisten toimijoiden tai Pirkanmaan Kikatus -verkoston ja/tai Pirkanmaan Osakkeen järjestämää koulutusta.

Opetushallituksen laatimat varhennetun A1 kielenopetuksen opetussuunnitelman perusteet ilmestyivät toukokuun alussa 2019 ja Oriveden perusopetuksen opeetussuunnitelman muutokset koskien 1. - 2. luokkien vieraan kielen opetusta astuivat voimaan 1.1.2020. 

Oriveden perusopetuksen vuosiluokkien 1 - 2 vieraan kielen vuosiluokkaistettu opetussuunnitelma

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä