Ohjeet kirjojen käyttöönottoon

Kirjojen käyttö opettajan OmaTilan tai luokan sivujen kautta

 1. Kirjaudu Peda.net-palveluun omilla tunnuksillasi. Ellei sinulla ole toimivia tunnuksia, rekisteröidy osoitteessa https://peda.net/:register
 2. Mene haluamasi kirjan sivuille ja klikkaa kirjan etusivulta "Osta 0€"
 3. Kopioi kirja joko luokkasi sivuille tai omaan profliiliisi
 4. Jos ostat sisällön jonnekin, missä oppilaat eivät vielä ole osallistujina, saat oppilaat osallistujiksi helpoiten ryhmäkoodin avulla.
  1. Klikkaa ostetun sisällön etusivulta nimen perästä kolmea pistettä
  2. Klikkaa edelleen "käyttöoikeudet"
  3. Kopioi osallistujien kohdalta ryhmäkoodi ja anna se opiskelijoille
  4. Oppilaat kirjautuvat Peda.netiin ja syöttävät ryhmäkoodin sille varattuun paikkaan oikeasta ylänurkasta nuolesta avautuvaan OmaValikkoon
  5. Oppilaat ohjautuvat suoraan oppikirjan sivuille eikä erillistä liittymistä jatkossa tarvita. Oppilas löytää pysyvän linkin kirjaan OmaValikosta. Sitä klikkamalla hän pääsee aina kirjan sivuille helposti


Mikäli oppilaillasi ei ole Peda.net-tunnuksia, löydät ohjeen rekisteröitymiseen linkistä: https://peda.net/id/Qnn3Hn

Huom!
Kirjan voi ottaa käyttöön vain ne kunnat ja koulut, jotka ovat Peda.net-jäseniä. Lisätietoja tarvittaessa info@peda.net


Mikäli tarvitset mitä tahansa apua kirjojen käyttöön ottoon liittyen, voit olla yhteydessä info@peda.net

Oppimisen seuranta

Oppimisen seuranta on toteutettu kaikissa oppikirjoissa samalla tavalla:

 • Kirjan etusivulta klikatessasi kirjan nimen perästä auki oppimisen seurannan löytyy sieltä koko kirjan kaikkien lukujen kotitehtävät. Näin voit yhdestä paikasta helposti nähdä oppIlaiden kokonaisaktiivisuuden kotitehtävien teossa.
 • Klikatessasi yksittäisen luvun etusivulta (esim. 2. KERTOLASKU) luvun otsikon perästä kolmea pistettä aukeaa sieltä oppimisen seurannasta koko luvun kaikki tehtävät. Voit tarkastella luvun tehtäviä oppimisen seurannasta joko osallistujanäkymässä, tehtävänäkymässä tai taulukkonäkymässä. Taulukkonäkymästä pääset antamaan oppilaille helposti myös tehtäväkohtaista formatiivista arviointia
Oppilas voi hyödyntää oppimisen seurantaa samoista paikoista kuin opettajakin. Oppilaalle kuitenkin tärkeä työväline on kappalekohtainen "Näytä arvioinnit"-näkymä. Jokaisen kappaleen kohdalta (esim. "2.4. Kahdeksan kertotaulu") oppilaan klikatessa kappaleen otsikon perästä kolmea pistettä löytyy sieltä "Näytä arvioinnit". Klikkaamalla arvioinnit auki oppilas näkee edistymisensä kyseisessä kappaleessa sekä mahdolliset opettajan antamat formatiiviset arvioinnit tehtäviin liittyen.

Edellä mainittu kappalekohtainen arviointinäkymä on myös opettajalle tärkeä paikka, kun hän haluaa tutkia oppilaiden edistymistä yksilöinä tai ryhmänä juuri opiskeltavassa aiheessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä