5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki

Paikallisesti päätettäviä asioita

Kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen

  • tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset paikalliset linjaukset
  • ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamallit
  • toiminta nivelvaiheissa ja tiedonsiirtoon liittyvät käytänteet
  • kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi, arviointi tuen aikana sekä seuranta
  • yhteistyö, vastuut ja työnjako esiopetuksesta vastaavan hallinnon sisällä sekä muiden hallintokuntien kanssa
  • yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa, järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa
  • huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset toimintaperiaatteet kasvun ja oppimisen tuen kysymyksissä
  • kasvun ja oppimisen tukeen liittyvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä