LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.

Kunnan OPS-sisältö

Kolmiportainen tuki Wiitaunionin kouluissa

Yleinen tuki

 • eriyttäminen
 • oppilaanohjaus
 • oppilashuollon tuki
 • tukiopetus
 • osa-aikainen erityisopetus
 • apuvälineet tms.

Tehostettu tuki

 • eriyttäminen
 • oppilaanohjaus
 • oppilashuollon tuki
 • tukiopetus
 • osa-aikainen erityisopetus
 • oppimissuunnitelma

Erityinen tuki

 • eriyttäminen
 • oppilaanohjaus
 • oppilashuollon tuki
 • osa-aikainen erityisopetus
 • kokoaikainen erityisopetus
 • HOJKS, henkilökohtainen oppimisen järjestämistä koskeva suunnitelma

Oppimisen tuen ja oppilashuollon käsikirja löytyy:

http://www.viitasaari.fi/paivahoito-ja-koulutus/oppilas-ja-opiskeluhuolto

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa määrätään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Oppilashuolto sisältyy lukuun 8[1].


[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 § (1287/2013)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä