Petäjäveden perusopetuksen opetussuunnitelma

Petäjäveden kunnan opetussuunnitelma

22.2.2018 Petäjäveden sivistyslautakunta hyväksyi Petäjäveden perusopetuksen opetussuunnitelman valmiina olevat osat.

OPS -työ jatkuu tulevina lukuvuosina.

Sivistyslautakunnan hyväksymä opetussuunnitelma on julkinen.

Ajankohtaista

Kaikissa Suomen kouluissa on 1.8.2016 otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma vuosiluokilla 1-6. Vuosiluokkien 7-9 opetussuunnitelma tulee voimaan vaiheittain alkaen 1.8.2017.

7. vuosiluokkaa koskeva uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2017. Vuosiluokkia 8-9 koskeva opetussuunnitelma 2004 on oppiaineiden, päättöarvioinnin sekä valinnaisuuden osalta voimassa 8. luokilla 31.7.2019 saakka ja 9. luokilla 31.7.2018 saakka.

Vuoden 2004 OPS http://opspro.peda.net/petajavesi/

Opetushallituksen sivuilla voi tutustua Uudet opetussuunnitelmat pähkinänkuoressa -tietopakettiin.