Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)