1.3 Paikallisen opetussuunnitelman laatiminen ja keskeiset ratkaisut

Paikallinen opetussuunnitelma ja lukuvuosisuunnitelma

Paikallinen opetussuunnitelma ja sitä tarkentava vuosittainen suunnitelma[1] laaditaan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla tässä luvussa kuvattuja tavoitteita ja periaatteita noudattaen. Opetuksen järjestäjä voi päättää opetussuunnitelmaan sisältyvien päätösten delegoinnista esiopetuksen yksiköille ja antaa siihen liittyvät ohjeet. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään kunkin pääluvun lopussa, mitä paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee kyseisen luvun osalta päättää ja kuvata.

Paikallista opetussuunnitelmaa valmisteltaessa opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa,

  • millä kielillä annettavaa opetusta varten opetussuunnitelma laaditaan ja hyväksytään
  • laaditaanko paikallinen opetussuunnitelma esiopetuksen yksiköiden yhteisenä, kokonaan tai osin yksikkökohtaisena, seudullisena tai käytetäänkö muuta ratkaisua
  • millaista opetussuunnitelman rakennetta, asioiden käsittelyjärjestystä ja julkaisutapaa käytetään
  • miten esiopetuksen henkilöstö, lapset ja huoltajat osallistuvat opetussuunnitelman laatimiseen, arviointiin ja kehittämiseen
  • miten opetussuunnitelman laatimiseen liittyvä yhteistyö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoiden sekä muiden tarvittavien yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetaan
  • miten paikalliset erityispiirteet, esiopetuksen erilaiset järjestämisen tavat, kehittämisen tavoitteet sekä lapsia koskevat suunnitelmat otetaan opetussuunnitelmaa valmisteltaessa huomioon
  • miten opetussuunnitelmasta ja sitä tarkentavasta vuosittaisesta suunnitelmasta tiedotetaan huoltajille ja sidosryhmille
  • miten opetussuunnitelma laaditaan, miten sen toteutumista arvioidaan ja miten sitä kehitetään.

[1] Perusopetusasetus (852/1998) 9 §

Luhangan kunnan opetussuunnitelmaratkaisut

Luhangan kunnan esiopetussuunnitelma noudattaa valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita rakenteeltaan ja käsittelyjärjestykseltään. Käytössä oleva esiopetussuunnitelma on Luhangan kunnan, Tammijärven koulun verkkosivuilla ja Peda.netissä.
Luhangan kunnan esiopetussuunnitelma on yhteinen Joutsan kunnan esiopetusyksiköiden: Kurkiauran ja Mieskonmäen koulujen sekä päiväkoti Esikoiden kanssa.
Opetusta annetaan suomen kielellä.
Esiopetuksen henkilöstö vastaa esiopetussuunnitelman päivittämisestä. Lapsille ja huoltajille on annettu mahdollisuus osallistua esiopetuksen suunnitteluun.

Suunnitelman laatimisessa kuullaan tarvittaessa yhteistyökumppaneita (varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, terveystoimen ja sosiaalitoimen asiantuntijoita sekä muita mahdollisia yhteistyökumppaneita).

Esiopetussuunnitelman valmisteluun ovat osallistuneet Luhangan kunnan esiopettaja, Joutsan kunnan lastentarhanopettajat, varhaiskasvatuksen esimies sekä Kurkiauran koulun luokanopettaja.

Syksyllä esiopetuksen alkaessa esiopettaja tiedottaa esiopetussuunnitelmasta ja tarkemmista suunnitelmista huoltajille.

Esiopetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään tarpeen mukaan. Ajatuksena on, että ohjaavaa tekstiä täydentävät arjessa kehitetyt ja hyväksi havaitut käytännöt.
Oppilashuollon osalta noudatetaan Luhangan kunnan oppilashuollon suunnitelmia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä