14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Oppiaine
ÄIDINKIELI
A1-KIELI
B1-KIELI
MATEMATIIKKA
YMPÄRISTÖOPPI
BIOLOGIA
MAANTIETO
FYSIIKKA
KEMIA
TERVEYSTIETO
USKONTO / ET
HISTORIA
YHTEISKUNTAOPPI
OPPILAANOHJAUS
MUSIIKKI
KUVATAIDE
KÄSITYÖ
LIIKUNTA
KOTITALOUS
TAIDE- JA TAITOAINEIDEN VALINNAISET
VALINNAISET AINEET
YHTEENSÄ
A2-KIELI
B2-KIELI
A2-KIELEN VUOSIVIIKKOTUNTIMÄÄRÄ
3lk
5
2
0
4
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
2
3
0
0
0
22
4lk
5
2
0
3
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
2
3
0
2
1
24
2
26
5lk
5
3
0
4
3
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
2
0
2
0
25
2
27
6lk
4
2
2
4
3
0
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
2
0
2
0
25
2
27
MINIMITUNTIMÄÄRÄ (423/2012)
22 24 25 25

Äänekosken perusopetuksen tuntijaossa vuosiluokkien 3-6 vuosiviikkotunnit jakaantuvat yllä esitellyn taulukon mukaisesti 1.8.2016 alkaen.

ÄÄNEKOSKEN PERUSOPETUKSEN LISÄTUNNIT (+ 4 vvt) sijoitetaan
 • 1. lk matematiikkaan (1 vvt)
 • 2. lk matematiikkaan (1 vvt)
 • 5. lk äidinkieleen (1 vvt)
 • 6. lk liikuntaan (1 vvt)
Opetuksen järjestäjän päättämät SIJOITETUT TAIDE- JA TAITOAINEIDEN VALINNAISTUNNIT vuosiluokille 1-7:
 • 4.lk kuvataiteeseen (1 vvt)
 • 5. lk käsityöhön (1 vvt)
 • 6. lk käsityöhön (2 vvt)
 • 7.lk käsityöhön (1vvt)
Äänekosken perusopetuksen oppilaiden VALITTAVAT VALINNAISET TAIDE- JA TAITOAINEIDEN TUNTIMÄÄRÄT vuosiluokille 1-9:
 • 4. lk 1 vvt
 • 5. lk 1 vvt
 • 8. lk 2 vvt
 • 9. lk 2 vvt
Äänekosken perusopetuksen oppilaiden VALINNAISTEN AINEIDEN TUNTIMÄÄRÄT vuosiluokilla 1-9:
 • 4. lk 1 vvt
 • 7. lk 0,5 vvt
 • 8. lk 4,5 vvt
 • 9. lk 3 vvt
Lukuvuonna 2016-2017 6. vuosiluokalla ympäristöopin asemasta opetetaan biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa. Määräys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista

Äänekosken perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmassa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä ja työtapoja.

Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisut täydentävät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita mahdollistaen paikalliset painotukset perusopetuksessa. Monialaiset oppimiskokonaisuudet rikastuttavat perusopetusta ja vahvistavat koulujen toimintakulttuuria. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut ja periaatteet on esitelty luvussa 4.4. Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Näissä opetussuunnitelman perusteissa oppiaineista määritellään tehtävä, tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet. Lisäksi määritellään tavoitteet, jotka koskevat oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyviä erityisiä näkökulmia kussakin oppiaineessa.

Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä. Tavoitteet on numeroitu T1, T2 jne. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet on numeroitu S1, S2 jne. ja niihin viitataan tavoitetaulukoissa. Laaja-alaiset osaamisalueet on numeroitu L1, L2 jne. ja niihin viitataan oppiaineiden tavoitetaulukoissa.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä