Syystiedote 2018

Koulun käyntänteitä ja sääntöjä

Koulukuvaus

Koulukuvaus tapahtuu koulullamme torstaina 18.10. Tänä vuonna koulukuvat toimittaa Seppälän koulukuva. Valinnan perusteina olivat kuvien edullinen ja selkeä hinnoittelu, sekä hintaan nähden runsas kuvien määrä. Tämä lukuvuosi on viimeinen sopimusvuosi Seppälän koulukuvan kanssa. Sovimme koulukuvauksen jatkosopimuksista joko vanhempainillassa tai vanhempainyhdistyksen kanssa. Tarkempaa tietoa kuvauksesta ja hinnoista toimitetaan koteihin lähempänä kuvausajankohtaa. Syksyn vanhempainillassa 2017 sovittiin, että otamme käyttöön kuvauspalkkion rahoittamaan kevään 2019 luokkaretkeä. 

Luokkaretki

Keväällä 2019 teemme koko perusopetuksen yhteisen luokkaretken. Varoja hankitaan kevään 2019 luokkaretkeen adventtimyyjäisillä, mahdollisesti muillakin varainhankintatavoilla kunten koulukuvien kuvauspalkkiolla. Alustavat ajankohdat kyseisille tapahtumille löytyvät tämän koulun kotisivuilla olevasta tapahtumakalenterista. Esiopetus toteuttaa retken keväällä 2019 myöhemmin päätettävään kohteeseen. 

Liikenneturvallisuus

Koulu on jakanut oppilaille huomioliivit. Opettajat tarkkailevat liivien ja kypärien käyttöä. Asian niin vaatiessa liikenneturvallisuudesta keskustellaan luokissa, tarvittaessa myös vanhempien kanssa. Aikaisempien vuosien tapaan liikenneturvallisuudessa on parannettavaa tänäkin syksynä. Erityisen paljon huolta ja yhteydenottoja on aiheuttanut oppilaiden ajaminen rinnakkain sekä ajaminen liian keskellä tietä. Toivomme kotien yhteistyössä koulun kanssa kannustavan lapsia liivien ja kypärän käytössä. Lisäksi toivomme kotien keskustelevan turvallisesta liikkumisesta koulutiellä. Lapsia koululle tuotaessa on hyvä muistaa turvallinen kulkusuunta: VÄLIKYLÄN PUOLEN LIITTYMÄSTÄ SISÄLLE JA JÄRVIKYLÄN LIITTYMÄSTÄ STOP-MERKIN TAKAA ULOS.

Vanhempainillat ja – vartit

Koko koulun yhteinen vanhempainilta järjestetään torstaina 13.9. Yhteisen osuuden jälkeen opettajat ovat tavattavissa omissa luokissaan. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti opettajat pitävät arviointikeskustelut oppilaille (vanhemmat osallistuvat) marras- tammikuun aikana. Nämä keskustelut korvaavat oppilaiden välitodistuksen (joulutodistuksen). 6-luokan oppilaat saavat välitodistuksen aikaisempien vuosien tapaan. Arviointikeskustelut korvaavat syksyn vanhempainvartit. Opettaja voi tarvittaessa tai huoltajan niin halutessa pitää vanhempainvartteja myös syyslukukauden alkupuolelle.

Poissaolot

Oppilaan poissaolosta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian koululle soittamalla, tekstiviestillä, tai Wilman kautta. Opettajat merkitsevät poissaolon Wilmaan, elleivät vanhemmat ole sitä jo ehtineet tehdä. Mikäli opettaja ei tiedä poissaolon syytä etukäteen, vanhemmat hyväksyvät opettajan merkitsemän poissaolon oikeellisuuden Wilman kautta. Jos tiedossa on yli kolme päivää kestävä poissaolo, lupaa haetaan koululta saatavalla lomakkeella, jonka opettaja tai rehtori hyväksyy. Oppilaiden tulee huolehtia poissaolon aikana tekemättä jääneistä tehtävistä kotona.

Reissuvihko / reissukansio

Wilmaa käytetään ensisijaisena tiedottamisvälineenä koulun ja kodin välillä. Reissuvihkot tai –kansiot ovat käytössä opettajan harkinnan mukaan tukemassa tiedon siirtymistä. Vihkoihin tai kansioihin voidaan merkitä esim. tehtävien tekeminen koulupäivän jälkeen, mahdolliset jälki-istunnot, sekä muut tarvittavat tiedotukset kodin ja koulun välillä.

Wilma https://nivala.inschool.fi/

Wilma on ollut Haikaran koululla käytössä syksystä 2012 alkaen kotien ja koulun yhteistyö- ja viestittämisvälineenä. Se korvaa pääosin reissuvihkot- ja kansiot. Opettajan harkinnan mukaan joillain luokilla saattaa olla vielä käytössä reissuvihkot tai –kansiot, jotta myös oppilaiden omaa vastuuta tiedon siirtämisestä opetellaan. Mikäli huoltajalla ei ole Wilma-tunnuksia tai ne ovat päässeet katoamaan, voi niitä tiedustella koulutoimistosta Marketta Kumaralta (040-3447312).

Kotitehtävät

Oppilaille tulee pääsääntöisesti kotitehtäviä päivittäin. Vaikka työkirjasta ei tehtäviä olisikaan tullut, on oppilaan syytä kerrata oppikirjasta tunnin aikana opetellut asiat, sekä mahdollisesti vihkoon tehdyt muistiinpanot. Tekemättömät tehtävät merkitään Wilmaan ja tehtävät suoritetaan etukäteen sovittuna päivänä koulupäivän päätteeksi. Opettajat tiedottavat luokkakohtaisesti rästiläksypäivistä.

Kiusaamistapaukset

Koulussa toimii kiusaamisenvastainen KIVA-koulu ohjelma. Jokainen kiusaamistapaus käsitellään KIVA-työryhmän kanssa, ja käsittelystä tehdään kirjallinen raportti.


Välipalat

Pitkinä koulupäivinä (koulu päättyy klo 14 tai 15) oppilaat voivat tuoda kotoa välipalaa. Välipalavälitunti on yleensä klo 13. Välipalojen tulee olla terveyttä edistäviä, eikä välipalojen kanssa saa jäädä tarpeettomasti viivyttelemään tunnille tai välitunnille menoa. Välipalat syödään oppilaan omassa luokassa. Koulu ei tarjoa oppilaille välipalaa.

Oppilaskyydeistä ja niiden valvonnoista

Mikäli kyyditysaikatauluihin tulee kodin puolesta muutoksia, ilmoittakaa siitä Paakinahon liikenteelle 0400-586648. Aamun oppilaskuljetuksia valvoo koulunkäyntiavustaja, iltapäivän oppilaskuljetuksia luokanopettajat valvontalistan mukaisesti. Kerhoon osallistuville oppilaille ei kuulu kuljetusetua. Kuljetus voidaan kuitenkin järjestää, mikäli se sopii liikennöitsijän aikatauluhin.

Kouluruokailu

Ruokailu toimii porrastettuna klo 10.00-12.00 noutopöytäperiaatteella. Opettajat valvovat ruokailun. Oppilaita kannustetaan maistamaan kaikkia ruokia. Myös hyviin ruokailutapoihin kiinnitetään huomiota. Mikäli ruokala ruuhkautuu liiaksi, voi opettaja ohjata osan oppilaista syömään puukoulussa sijaitseviin luokkiin.

Välitunnit

Oppituntien välillä pidetään pääsääntöisesti 15 min. välitunti. Välitunti pidetään ulkona. Mikäli sääolosuhteet koetaan sopimattomiksi ulkovälitunnin viettoon, voidaan välitunti pitää sisällä. Talvella pakkasraja ulkovälitunnin viettoon on -20 astetta. Iltapäivän taito- ja taideaineiden kaksoistunnit voidaan pitää peräkkäin ilman välituntia, mikäli se on järkevää opetuksellisesti. Oppilaille pyritään järjestämään päivittäin yksi pidempi välitunti, jotta he ehtivät paremmin liikkua ja leikkiä päivän aikana. Tämä välitunti sijoittuu yleensä ruokailun yhteyteen. Opettajat valvovat välitunteja valvontalistan mukaan. Rehtori vastaa, että välituntivalvontavuoroja noudatetaan.


Kännyköiden käyttö koulupäivän aikana

Haikaran koulu noudattaa Nivalan ICT-työryhmän laatimaa ohjeistusta kännyköiden käyttämisestä koululla. Ohjeistus löytyy OPS2016 linkistä.

Kirjastoauto

Kirjastoauto vierailee koulullamme parillisella viikolla torstaisin klo 9.20-11.45. Oppilaat vierailevat kirjastoautolla luokittain 15-20 min. riippuen luokan koosta. Opettaja valvoo ja opastaa oppilaita. Kirjastokorttihakemuksia saa koululta. Oppilaat voivat tarvittaessa lainata kohtuullisen määrän kirjoja luokkakohtaisella kortilla, mikäli oppilaan oma kortti on jäänyt kotiin. Luokan kortilla lainattuja kirjoja ei saa viedä kotiin, vaan ne tulee säilyttää luokassa/pulpetissa.


Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistyksen jäseninä toimivat tänä lukuvuotena Heli Isoaho, Timo Vähäsöyrinki, Pekka Vähäsöyrinki, Marjo Sikala ja Milla Kinnunen. Lisäksi kokouksiin osallistuvat koulun rehtori sekä myöhemmin koululle opetuslautakunnasta valittu koulukummi Jarmo Kivioja. Vanhempainyhditys kokoontuu rehtorin pyynnöstä valmistelemaan mm. luokkaretken varainhankintaa ja muita kodin ja koulun yhteisiä tapahtumia.


Luku- ja kirjoitustaidon kehittäminen

Yksi Nivalan kaupungin kouluille antamista yhteisistä tavoitteista on luku- ja kirjoitustaidon kehittäminen. Toivomme kotien kannustavan oppilaita lukemaan. Hyvä tapa olisi esim. luetuttaa oppilailla lukuläksyt ääneen. Lisäämme koulussa lukutuntien tai –tuokioiden määrää. Tällöin oppilaat lukevat pulpettikirjaa. Oppilaita kannustetaan kirjallisuusdiplomien suorittamiseen. Keskustelemme yhdessä opettajien kanssa, kuinka koulumme voisi vielä nykyistä enemmän kehittää oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoa. Tiedotamme koteja tavoitteeseen liittyvistä käytännön toimista koulullamme myöhemmin.

 

Aamun ensimmäinen oppitunti alkaa klo 8.10 ja päättyy klo 8.55. Mikäli iltapäivän kaksoistunnit pidetään yhtäjaksoisesti, päättyy oppilaiden koulupäivä 15 min. aiemmin.