Järjestyssäännöt

Haikaran koulun järjestyssäännöt

Päivitetty elokuussa 2023

Haikaran koulun
järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata koulun sisäinen järjestys, työrauha ja viihtyvyys sekä luoda turvallinen oppimisympäristö. Järjestyssäännöt perustuvat lakeihin sekä asetuksiin ja ovat voimassa koulussa, koulumatkoilla, retkillä ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Järjestyssääntöjen tavoitteena on ohjata oppilasta vastuullisuuteen sekä toisen ihmisen ja ympäristön huomioimiseen. Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä ja oikeus turvalliseen opiskeluun. Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti sekä käyttäytyä asiallisesti. Oppilas on vahingonkorvausvelvollinen ja velvollinen puhdistamaan tai järjestämään sotkemansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun tai toisen oppilaan omaisuuden.

 

Hyvä käytös

- Tervehdin, käyttäydyn kohteliaasti ja käytän asiallista kieltä.

- Tulen ajoissa kouluun kotitehtävät tehtynä ja opiskeluvälineet huolehdittuna.

- Noudatan hyviä ruokailutapoja. Maistan kaikkia ruokia.

- En jää aiheettomasti oleskelemaan ruokalaan, vaan lähden reippaasti välitunnille ruokailtuani

- Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

- Noudatan annettuja ohjeita ja sovittuja aikatauluja.

- En tuo kouluun virvoitusjuomia.

- Kunnioitan ihmisten erilaisuutta. En kiusaa enkä uhkaa ketään.

- Vältän voimakkaiden hajusteiden käyttöä koulussa.

- Keskityn opiskeluun ja annan kaikille työrauhan.

- Huolehdin siisteydestä ja siivoan jälkeni.

 

Oleskelu ja liikkuminen

- Välitunneilla pysyn välituntialueella enkä poistu luvatta koulun välituntialueelta.

- Välitunnin alkaessa menen viivyttelemättä ulos.

- Mikäli pakkasta on yli 20 astetta, voin halutessani olla välitunnin sisällä. Ruokavälitunnilla menen aina ulos.

- Välituntisin en kulje ajoneuvojen läheisyydessä, enkä koske toisten polkupyöriin tai muuhun omaisuuteen.

- Koulupäivän päätyttyä menen viivyttelemättä kotiin.

- Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä ja käytän huomioliivejä.

- Pyöräillessäni käytän pyöräilykypärää.

 

Turvallisuus

- Kerron opettajalle, jos huomaan, että jotakin on rikkoutunut. Kohtelen koulun ja toisten oppilaiden omaisuutta erityisellä huolellisuudella.

- Säilytän urheiluvälineet, polkupyörät ja sähkökulkuneuvot niille osoitetuilla paikoilla.

- En heittele lumipalloja.

- Välituntileikeissä ja -peleissä toimin yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan enkä vaaranna omaa ja muitten terveyttä toimillani. 

- Koulun alueella on tallentava kameravalvonta.

 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

- Käytän mobiililaitteita ja matkapuhelimia oppitunneilla tai muun opetuksen aikana opettajan antamien ohjeiden mukaan.

- Pidän matkapuhelimen repussa äänettömällä koulupäivän ajan.

 

Päihteet ja vaaralliset esineet

- En tuo kouluun alkoholia, tupakkaa, tupakkatuotteita, huumausaineita, teräaseita, ampuma-aseita, tulentekovälineitä tai vastaavia asioita/esineitä.

 

Kurinpito

- Kurinpitokeinoina on puhuttelu, jälki-istunto sekä muut perusopetuslaissa määritellyt kurinpitokeinot

- Opettajalla tai rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet/aineet haltuunsa.

- Koulun henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa koulussa ja koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta ja häirinnästä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajille.

 

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

- Järjestyssääntöjen toimivuutta ja noudattamista seurataan jatkuvasti oppitunteja, välitunteja ja koulumatkoja tarkkailemalla. Lisäksi kuunnellaan oppilailta ja vanhemmilta saatua palautetta. Järjestyssääntöjä tarkistetaan lukuvuosittain toimintasuunnitelman tekemisen yhteydessä.

 

Järjestyssääntöjen noudattaminen lisää kouluviihtyvyyttä!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä