Kurssin suoritus ja arviointi

Kurssin suoritus ja arviointi

1) Ryhmävisailu, läksynkuulustelut ja yhden tehtävän vertaisarviointi ovat kaikille yhteisiä suorituksia.

Ryhmävisailu (6 p)
Kurssin loppuaiheisiin perehdytään ryhmävisailun avulla. Jokainen ryhmä valmistaa koetehtävät (1-3), joihon vastataan oppitunnin aluksi. Ryhmävisailun päivämäärät ja aiheet kurssin etusivulla.

Läksynkuulustelut (6 p)
Seuraavien asiakokonaisuuksien käsittelyn jälkeen pidetään läksynkuulustelu monivalinta- tai väittämätehtävänä.
- biologiset motiivit
- psyykkiset ja sosiaaliset motiivit (Abitti)
- emootiotutkimus ja tunneteoriat
- tunteiden sosiaalisia tehtäviä sekä emootiot ja kulttuuri (Abitti)
- Greenbergin emootioteoria ja tunne-elämäntaitoa

Vertaisarviointi ja palaute
Koetunnilla vertaisarvioidaan toisen kurssilaisen koevastaus tai kirjallinen tehtävä.

2) Muuten voit koostaa kurssin suorituksen haluamastasi kokonaisuudesta, joka muodostaa sinun oppimisportfoliosi. Kokonaisuuteen on valittava kaksi (2) osaa seuraavista.

Soveltavat tehtävät + esittelyt (6 p)

 • Mahdolliset tehtävät ovat: mainos-, henkilöhaastatteluanalyysi, tunnejuliste tai lehtikirjoitus.
 • Tunnejulisteen ohjeet löytyvät täältä. Muissa analyyseissa käytä oppikirjan kolmen eri luvun avaamia näkökulmia mainoksen/mainoksien tai valmiin haastattelun analysointiin. Toteuttamistapa on vapaa. Lehtikirjoituksen aiheen on noustava kurssin sisällöstä. Tyyli on vapaa, mutta kirjoituksen pitää ylittää julkaisukynnys.
 • Tehtävän voi tehdä itsenäisesti tai pareittain.
 • Tuo tehtävä Classroomiin kohtaan, josta tehtävänantokin löytyy.
 • Koetunnilla esitellään tehtävästä 3-4 onnistunutta kohtaa sekä vertaisarvioidaan ja pisteytetään opiskelijatoverin tekemä tehtävä.
Kurssikoe (6 p)
 • Kurssikoe pidetään kertaustunnilla, jolloin vastataan yhteen koetehtävään oppikirjaa ja kurssin materiaaleja apuna käyttäen.
 • Koetunnilla vertaisarvioidaan ja pisteytetään opiskelijatoverin tekemä vastaus.
Opetustuokio (6 p)
 • Valmistele opetustuokio oppitunnille haluamastasi tunteita koskevaan lukuun liittyvät aiheesta.
 • Opetustuokion voi tehdä itsenäisesti tai pareittain.
 • Opetustuokion tekijä ei voi tehdä tunneanalyysitehtävää.

Tästä avautuu lomake, johon sinun tulee kirjoittaa vasempaan reunaan nimesi ja taulukkoon tieto siitä, mitä ja minkäaiheisia portfoliotehtäviä aiot tehdä. Saat itsellesi Classroomiin taulukon, johon voit merkitä pisteet saamistasi tehtävistä ja seurata etenemistä ja arvosanan muodostumista.

Kurssin Googlen Classroomiin pääset koodilla:
h6w63s

Kurssin suoritus ja arviointi

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen ohjauksen että tiedostamattomien tekijöiden vaikutuksen alaista
 • tutustuu motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja tietää, miten ihmisen motivaatiota ja emootioita koskeva tutkimustieto syntyy niiden pohjalta
 • ymmärtää, miten motivaatio, emootiot ja kognitiiviset toiminnot muodostavat dynaamisen toimintaa ohjaavan kokonaisuuden
 • ymmärtää, miten motivaatio ja emootiot ovat yhteydessä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin
 • ymmärtää tietoisuuden, ajattelun ja kielen merkityksen ihmisen toiminnassa
 • ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen
 • tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys
 • motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus
 • motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa
 • motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla
 • motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden biopsykologinen perusta
 • korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksentekö

OPPIKIRJA

Karrasch ym., PS - Lukion psykologia 4 (Otava)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä