1. Filosofian luonne

Ohjeet 1. portfoliotehtävään

Ohessa on erilaisia filosofian määritelmiä. Mikä niitä voisi yhdistää? Kommentoi muutamaa määritelmää pohtien samalla filosofian luonnetta.
 • Kieltä tutkimalla lääkärit löytävät ruumiin taudit, filosofit taas mielen ja pään taudit. – Justinius
 • Filosofia on täsmällistä kuin matematiikka ja samalla kiehtovaa ja kaunista kuin kaunokirjallisuus. Siksi se on niin kiehtovaa. – Ilkka Niiniluoto
 • Tiede on se mitä tiedetään, filosofia sitä, mitä ei tiedetä. – Bertrand Russell
 • Filosofian ideana on aloittaa jostain niin yksinkertaisesta, ettei sen sanominen tunnu tarpelliselta, ja lopettaa johonkin niin paradoksaaliseen, ettei kukaan usko sitä. – Bertrand Russell
 • Koska olen filosofi, minulla on ongelma joka ratkaisuun. – Robert Zend
 • Kenties filosofian päätehtävä on opettaa, miten elää epävarmuuden kanssa ilman että kuitenkaan halvaantuu epäröinnistä. – Bertrand Russell
 • Kuinka hurmaavaa onkaan jumalainen filosofia! Ei lainkaan karkeaa ja sotkuista, kuten tylsät tyhmyrit ajattelevat, vaan yhtä musikaalista kuin Apollo…– John Milton
 • Filosofia on tieteen kielen looginen syntaksi. – Rudolf Carnap
 • Filosofian idea on minulle universaalissa ja radikaalissa mielessä "ankaraa" tiedettä. – Edmund Husserl
 • Filosofia on alusta alkaen – ja parhaimmillaan – ollut länsimaisessa kulttuurissa viisauden, tiedon ja oivalluksen etsimistä ja rakastamista, ei sen omistamista, sillä pöyhkeilyä tai nujertamista. – Tapio Ahokallio – Matti Tiilikainen
 • Filosofia on vapautuksen voimia. Se on terveen järjen tykkitulta ja uskallusta ajatella omilla aivoillaan. Se on pyrkimystä kehitellä maailmanjäsennykseensä oma henkilökohtainen tyyli. – Esa Saarinen
 • Filosofian voidaan sanoa koostuvan kolmenlaisesta aktiviteetista: terveen järjen mukaisen vastauksen näkeminen, ongelmaan niin syvälle kaivautumisen, että terveen järjen mukainen vastaus on sietämätön ja tästä tilanteesta takaisin järjen mukaiseen vastaukseen pääseminen. – Ludwig Wittgenstein
 • Filosofiassa ihminen tulee itsekseen. – Bernard Lonergan
 • Kaikista ihmisille avoinna olevista tehtävistä viisauden etsiminen on täydellisintä, ylevintä, tuottoisinta ja nautittavinta. – Tuomas Akvinolainen
 • Niin pitkään kuin ihminen on olemassa, jollain tapaa filosofiaa tapahtuu. – Martin Heidegger
 • Filosofiassa kilvan voittaja on se, joka osaa juosta hitaimmin. Tai: se, joka saapuu perille viimeisenä. – Ludwig Wittgenstein
 • Filosofian päätehtävä on pohtia käsitteitä, joita päivittäin käytämme niitä tarkemmin ajattelematta. – Jussi Kotkavirta – Seppo Nyyssönen
 • Filosofia tarkoittaa viisauden rakastamista. Tämä viisauden rakastaminen on ihmisenä olemista, tietoista itsen ja muun suhteen pohtimista. Tämä viisaus on tärkeä osa elämistä. – Juha Varto
 • Logiikka on visertävä lintu vihreällä niityllä. – Mr. Spock, Star Trek

Pohdintojani filosofian luonteesta

Tälle tehtäväalustalle voit tehdä oman portfoliotyösi ensimmäisen osuuden. Työsi voi sisältää kuvia, videoita, linkkejä tms. perustekstin lisäksi. Tehtävä näkyy vain sen tekijälle ja opettajalle.

Tehtävän voit palauttaa eri tavoin:
Kuva tai muu tiedosto: tuo valmis tiedostosi tätä kautta
Luo merkintä: voit tehdä tehtäväsi peda.net -alustalle tallentaen merkintäsi ja palaten tallennettuun merkintääsi
Linkki: tuo tähän linkki esim. omasta tilastasi, blogistasi yms.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä