3. Tieto-oppi

3. Portfoliotehtävä

Tietoteorian keskeisiin ongelmiin kuuluvat kysymykset

  • ›Tiedon käsitteestä ›
  • Tiedon lähteistä ›
  • Tiedon luotettavuudesta ›
  • Tiedon rajoista

Tarkastele tiedonhakua tietoteorian keskeisten kysymysten avulla. Pohdintaa kannattaa havainnollistaa tiedonhakuesimerkkien avulla.

Tuo tehtäväsi tänne

Tälle tehtäväalustalle voit tehdä oman portfoliotyösi kolmannen osuuden. Työsi voi sisältää kuvia, videoita, linkkejä tms. perustekstin lisäksi. Tehtävä näkyy vain sen tekijälle ja opettajalle. Tehtävän voit palauttaa eri tavoin: Kuva tai muu tiedosto: tuo valmis tiedostosi tätä kautta Luo merkintä: voit tehdä tehtäväsi peda.net -alustalle tallentaen merkintäsi ja palaten tallennettuun merkintääsi Linkki: tuo tähän linkki esim. omasta tilastasi, blogistasi yms.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.