Kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt

KURSSIN TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja
  • tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityk-siä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta
  • hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta.

KURSSIN KESKEISET SISÄLLÖT
  • mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet
  • todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde, vapaus ja välttämättömyys
  • tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin näkökulmiin: tieto, totuus ja perustelu, käsitteellisen ja kokemuksellisen suhde tiedon muodostumisessa
  • yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet
  • hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioihin sekä muihin arvoihin kuten kauneuteen, hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia filosofisia näkemyksiä

Itsearviointi- ja palautelomake

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Mitkä kohdat seuraavista kuvaavat sinun opiskeluasi filosofian kurssilla?

Arvioini omasta suorituksestani (1=hyvä, 5=huono)

Väite12345
Motivaatio
Aktiivisuus
Yritteliäisyys


Olen erityisesti tyytyväinen itseeni, koska...

Opiskelussani olisi jatkossa kehitettävä...


Minkä kouluarvosanan antaisit suorituksellesi? (4-10)Oppimisympäristöä, oppikirjaa ja opetusta koskeva palaute
Peda.net -oppimisympäristö
Parannusehdotuksia oppimisympäristön toimivuutta ajatellen


Sähköinen oppikirja
Miten käytin sähköistä oppikirjaa?
Luin perusaineistot
Tutustuin myös lisämateriaaliin
Katsoin kirjan sisältämiä videoita
Parannusehdotuksia oppikirjan käytettävyyttä ajatellen


Palaute opettajalle (1=hyvä, 5=huono)

Väite12345
oppitunnit
kurssin suoritustapa


Tahdon erityisesti kiittää...

Tämän tekisin toisin...


Kiitos palautteestasi!

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä