Työselostuksen teko-ohje

Työselostuksen teko-ohje

Kansilehti

Työn nimi

Kurssi, johon työselostus kuuluu

Tekijän/tekijöiden nimi/nimet

Päivämäärä

Sisällysluettelo sivunumeroineen

 • muista myös numeroida työselostuksen sivut

 • työn tarkoitus on sivulla nro 1.

Varsinainen työselostus sisältää seuraavat kohdat:

1. Työn tarkoitus

 • lyhyt kuvaus, mihin työssä pyritään

2. Johdanto ja teoria

 • työhön liittyvät teoria- tai taustatiedot, laskukaavat, reaktioyhtälöt, jne.

 • muista lisätä viitteet, mistä tietoa on löydetty

3. Aineet ja välineet

 • luettelo käytetyistä aineista (kaavat, pitoisuudet, olomuodot, varoitusmerkit) ja välineistä

 • välineitä tai laitteistoja voi kuvata myös piirroksin

 • HUOM! Kuvilla tai piirroksilla tulee olla numero ja nimi ja ne laitetaan aina kuvan alle

4. Työn suoritus

 • kirjoitetaan passiivissa, miten työ suoritettiin

 • suoritus kuvataan niin yksityiskohtaisesti, että koe voidaan toistaa

 • ei tarkoita työohjeen suoraa kopiointia

5. Saadut tulokset ja tulosten käsittely

 • havainto- tai mittausarvot mahdollisuuksien mukaan taulukoituna.

 • Huom! Myös taulukoilla tulee olla numero ja nimi. Nämä sijoitetaan taulukon yläpuolelle (Katso ohjeet taulukon laadintaa varten Mooli 1 liitteestä).

 • tekstin yhteydessä olevat kuvat numeroidaan ja nimetään.

 • graafiset esitykset voidaan laittaa työselostuksen liitteeksi tai ne voidaan upottaa tekstin yhteyteen (myös liitteet numeroidaan ja nimetään kuten kuvat) (Katso ohjeet kuvaajan laadintaan Mooli 1:n liitteistä).

 • käytetyt suureyhtälöt ja niistä ratkaistut suuret näkyviin

 • laskutoimituksissa tulee näkyä miten lopputulokseen on päästy (riittävästi välivaiheita) - siis pelkkä laskimesta otettua lukuarvo ei riitä

 • lopputulos ilmoitetaan selvästi kysytyssä yksikössä ja oikealla tarkkuudella

6. Tulosten arviointi ja pohdinta

 • verrataan saatua tulosta mahdolliseen taulukko- tai kirjallisuusarvoon ja pohditaan onko tulos järkevä

 • pohditaan mahdollisia virhelähteitä ja niiden vaikutusta lopputulokseen

 • ehdotetaan menetelmään parannuksia, joilla edellä mainitut virhelähteet voidaan välttää

7. Lähdeluettelo

 • lähteet, joita on tutkittu työselostusta laadittaessa (tekijät, kirjat, painovuosi, sivut, internetin www-osoitteet sekä päivämäärä, jolloin sivulla on vierailtu)

8. Mahdolliset liitteet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä