Järjestyssäännöt

Nakkilan lukion järjestyssäännöt

Motto
 • Lukiolainen noudattaa hyviä tapoja: on ystävällinen ja kohtelias opiskelijatovereita, opettajia ja muita aikuisia kohtaan sekä huolehtii koulutalon ja ympäristön viihtyvyydestä.
 • Lukiolainen käsittelee huolellisesti koulun omaisuutta ja vastaa mahdollisesta vahingosta.
Työrauha
 • Lukiolainen ei häiritse koulun työskentelyä.
Oppitunneille tulo
 • Lukiolainen tulee ajoissa kouluun ja oppitunneille.
Poissaolot
 • Jos lukiolainen sairastuu kesken työpäivän, poislähtöluvan saa terveydenhoitajalta tai opettajalta.
 • Lukiolainen voi jäädä pois koulusta muiden syiden vuoksi vain, kun on sairas tai on saanut siihen etukäteen luvan: ryhmänohjaajalta korkeintaan viideksi päiväksi, rehtorilta sitä pidemmäksi ajaksi.
 • Poissaolot tulee selvittää mahdollisimman nopeasti.
 • Alaikäisen poissaolojen syyt varmentaa huoltaja.
 • Täysi-ikäinen voi osoittaa pätevän syyn poissaoloonsa lääkärin tai terveydenhoitajan antamalla todistuksella. Myös vanhemman (entinen huoltaja) varmentama poissaoloselvitys hyväksytään yllä mainittujen lisäksi.
 • Toistuvista poissaoloista voi ryhmänohjaaja tai rehtori vaatia terveysviranomaisen todistuksen.
Raittius
 • Lukiolainen ei ole koulualueella, kouluaikana sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa päihteiden eikä huumeiden vaikutuksen alaisena.
 • Myös päihdyttävien aineiden hallussapito on koulupäivän aikana kielletty.
Yhteinen Mokkamekka
 • Jokainen lukiolainen huolehtii omalta osaltaan Mokkamekan siisteydestä ja korjaa jälkensä.
Muuta
 • Lukion opiskelijakunta ja erityisesti sen hallitus tuovat esiin lukiolaisten mielipiteen yhteistä neuvonpitoa vaativissa tilanteissa.
 • Kussakin opetusryhmässä toimii luottamusopiskelija opettajan antamien ohjeiden mukaan.
 • Erityistiloista on omat ohjeensa.
 • Kouluajaksi lasketaan myös kouluajan ulkopuoliset tilaisuudet ja koulun järjestämät retket.
 • Niissä asioissa, joista järjestyssäännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan voimassaolevia koululakeja ja -asetuksia sekä opettajien tai rehtorin määräyksiä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä