Hallituksen jäsenten tehtävät

Hallituksen jäsenten tehtävät

Puheenjohtaja

 • Kutsuu hallituksen kokoukset koolle,
 • johtaa hallituksen kokouksissa puhetta,
 • ohjaa ja valvoo opiskelijakunnan toimintaa,
 • valvoo, ettei opiskelijakunta päätöksillään loukkaa kenenkään oikeuksia, tee laitonta päätöstä, käytä opiskelijakunnan varoja tuhlaillen tai toimi muuten huolimattomasti,
 • toimii opiskelijakunnan nimenkirjoittajana,
 • edustaa opiskelijakuntaa niin virallisissa yhteyksissä kuin koulun sisälläkin.
Puheenjohtajan vastuulla on viime kädessä kaikki, mitä opiskelijakunta tekee tai ei tee. Hänen niskaansa satelevat niin kehut kuin kritiikkikin. Tavallisesti puheenjohtaja on hallituksen yleismies, joka hoitaa kaiken, mitä muut eivät ehdi tai jaksa.

Usein koko opiskelijakunta profiloituu puheenjohtajansa kautta, jonka takia puheenjohtajalta odotetaan hyvää käytöstä ja vastuuntuntoa. Puheenjohtajan ei pidä säikähtää rehtorin yllättäviä kysymyksiä käytävällä opiskelijakunnan mielipiteistä tai hankalan opettajan manailuja ja tappotuomioita koko toiminnalle. Hyvä puheenjohtaja osaa myös katsoa asioita "keskivertolukiolaisen" silmin, vaikka itse ei välttämättä lukiolaisen stereotypiaa edustaisikaan.

Puheenjohtajalla on hallituksessa myös henkinen vastuu: onnistunut puheenjohtaja osaa kannustaa muuta hallitusta ja pitää mielenkiinnon yllä stressaavina ja raskainakin hetkinä. Puheenjohtajan on osattava kiitos-sanan käyttö, sillä kaikki opiskelijakunnan toiminnassa ei ole puheenjohtajan ansiota.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena puheenjohtajan ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään. Usein varapuheenjohtajan pesti on perinteisesti oikea oloneuvoksen lepotuoli. Siksi varapuheenjohtajalle voidaan ja kannattaakin määrätä erityisiä vastuualueita ja jakaa hänen kontolleen osa esimerkiksi puheenjohtajan tai sihteerin tehtävistä. Muuten innokkaan varapuheenjohtajan työpanos jää turhaan käyttämättä. Varapuheenjohtaja voi esimerkiksi toimia mahdollisten toimikuntien ensisijaisena puheenjohtajana ja hoitaa yhteyksiä muihin opiskelijoihin ja koulun henkilökuntaan.

Rahastonhoitaja

 • Valvoo yhdessä puheenjohtajan kanssa opiskelijakunnan taloutta, sen kehitystä ja varainkäytön tarkoituksenmukaisuutta,
 • huolehtii opiskelijakunnan varainhoidosta ja kirjanpidosta,
 • huolehtii opiskelijakunnan laskujen maksamisesta, laskuttamisesta ja muusta rahaliikenteestä,
 • kehittää yhdessä muun hallituksen kanssa uusia varainhankintakeinoja.
Myös rahastonhoitajaksi tarvitaan luotettava ja maltillinen henkilö, jonka hallussa kuitit ja tositteet eivät katoa. Rahastonhoitajan vastuulla on kirjanpidon laatiminen, joten hänen tulisi vähintäänkin olla kiinnostunut kaksinkertaisen kirjanpidon oppimisesta. Talousnero tai wannabe-pörssi-meklari ei tarvitse olla, motivaatio riittää.

Rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla on käyttöoikeus opiskelijakunnan tiliin.

Sihteeri

 • Laatii yhdessä puheenjohtajan kanssa hallituksen kokousten esityslistat,
 • toimii hallituksen kokouksissa sihteerinä ja kirjoittaa niistä pöytäkirjat,
 • valmistelee yhdessä puheenjohtajan kanssa muut tarpeelliset asiakirjat,
 • huolehtii pöytäkirjojen ja muiden tärkeiden papereiden arkistoinnista,
 • huolehtii yhdessä puheenjohtajan kanssa kokoustilojen varaamisesta ja kokousten käytännön järjestelyistä,
 • hoitaa opiskelijakunnan postilaatikkoa ja jakaa postit edelleen asianomaisille henkilöille,
 • huolehtii yhdessä tiedotusvastaavan kanssa siitä, että hallituksen kokousten pöytäkirjat, SLL:lta tuleva posti ja muut tiedotteet päätyvät koulun ilmoitustaululle kaikkien nähtäväksi.
Sihteeri on opiskelijakunnan puheenjohtajan lisäksi se, jolla pitäisi olla selkeä yleiskuva koko opiskelijakunnan toiminnasta. Sihteeriksi on parasta valita tunnollinen ja vastuuntuntoinen henkilö, joka on valmis sitoutumaan toimintaan ja kykenevä pitämään huolta opiskelijakunnan tärkeistä papereista. Hänen kauttaan kulkevat niin pöytäkirjat, posti kuin muutkin materiaalit, joten hänen on parasta hallita edes perusasiat järjestyksenpidosta ja papereiden hallinnasta. Sihteerin työ on usein rutiininomaista puurtamista, joten toisinaan on hyvä tarjota sihteerille mahdollisuus myös "mielenkiintoisempiin" tehtäviin.

Tiedotusvastaava

 • On vastuussa opiskelijakunnan hallituksen sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta,
 • huolehtii opiskelijakunnan ilmoitustaulusta, sen ajanmukaisuudesta ja luotettavuudesta, sekä kaikista muista opiskelijakunnalle osoitetuista tiedotuskanavista, kuten keskusradiosta ja opiskelijakunnan osioista koulun julkaisuissa,
 • laatii yhdessä esimerkiksi puheenjohtajan kanssa hallituksen hyväksyttäväksi tiedotteita opiskelijakunnan aikaansaannoksista ulkopuolisille tahoille, kuten paikallislehdille ja koulutuslautakunnalle,
 • toimittaa opiskelijakunnan kannanotot ja tiedotteet perille,
 • huolehtii tiedonkulusta kaikkien kouluyhteisön ryhmien välillä.
(Lähde: Suomen lukiolaisten liitto)

Tilavastaava

 • huolehtii järjestyksesta ja kahvin ja maidon riittämisestä Mokkamekassa,
 • kehittelee visioita MokkaMekan lisävarustelusta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä