TVT perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa


Laaja-alaisen osaamisen kokonaisuudet

Nykyinen opetussuunnitelma korostaa laaja-alaisen osaamisen merkitystä. Laaja-alaisen osaamisen katsotaan olevan olennaista tulevaisuudessa tarvittavien taitojen näkökulmasta. Yksi laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuksista on tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Sen lisäksi, että tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen nähdään tärkeäksi oppimisen tavoitteeksi, tietotekniikan pedagogisesti tarkoituksenmukaisella hyödyntämisellä voidaan edistää myös muiden oppimistavoitteiden saavuttamista. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. 

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella:
1) Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa.
2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.
3) Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.
4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä