Leikkejä varhennettuun englanninopetukseen

Come here, please

Tässä leikitään eläimiä. Oppilaat seisovat rivissä huoneen reunalla. Opettaja seisoo toisella puolella huonetta ja sanoo "Come here, please" ja oppilaat kysyvät "But how?". Opettaja näyttää eläinkorttia ja sanoo, minkä eläimen tavoin oppilaat liikkuvat opettajan luo "Like a dog/a horse/a mouse...". Oppilaat matkivat eläimen liikkumista ja ääntelyä ja päästessään opettajan luokse he palaavat takaisin riviin.

Corners

Laitetaan harjoiteltavien sanojen kuvakortteja eri puolille luokkaa n. 4 kappaletta. Opettaja menee keskelle luokkaa ja laittaa silmät kiinni, sillä välin oppilaat menevät jonkun kuvakortin luokse paljastamatta sitä opettajalle. Opettaja laskee englanniksi esim. 1-10 (riippuu kuinka pitkälle harjoiteltu) ja sanoo yhden kuvakortin sanan englanniksi. Ne oppilaat, jotka ovat kyseisen kuvakortin luona, tulevat opettajan kanssa keskelle luokkaa istumaan. Kaikki keskellä olijat sulkevat silmänsä ja laskevat yhteen ääneen englanniksi 1-10. Tämän jälkeen opettaja antaa yhdelle keskellä olijoista luvan sanoa jonkun kuvakorttien sanoista. Kaikki kyseisen kuvakortin luona olevat oppilaat tulevat taas keskelle ja peli jatkuu samalla tavalla, kunnes enää yksi on jäänyt jäljelle. 

Find colours

Opettaja näyttää jotakin värikorttia ja sanoo samalla "Touch something blue/red...". Oppilaat etsivät tilasta sanottua väriä ja käyvät koskemassa sitä. 

Find your match

Oppilaille jaetaan kuvalaput niin, että aina kahdelle tulee samanlainen lappu (esim. eläimiä, värejä, esineitä, ruokia). Sen jälkeen oppilaat kiertelevät luokassa ja yrittävät etsiä pariaan kyselemällä englanniksi esim. "What's your favourite colour?", "Do you have...?", "Do you like...?", kunnes löytävät parinsa. 

Fruit salad

Oppilaat ovat omalla merkityllä paikallaan piirissä (seisten alustojen päällä tai istuen tuolilla). Peliä voidaan pelata eri aihepiireillä, esim. värit, eläimet, numerot, ruokasanat. Väreillä pelatessa valitaan peliin otettavia värejä niin, että vähintään kolmella oppilaalla on aina sama väri (nämä voidaan valita suullisesti tai antamalla oppilaille aina omaa väriä vastaava kortti). Yksi oppilas on keskellä ja sanoo englanniksi jonkin sovituista väreistä. Oppilaiden, joilla on tämä väri, pitää vaihtaa paikkaa. Keskellä oleva oppilas yrittää ehtiä tyhjälle paikalle. Ilman paikkaa jäänyt oppilas jää keskelle ja sanoo taas jonkin värin. Kun keskellä olija sanoo "fruit salad", kaikki oppilaat vaihtavat paikkaa.

Go to...

Valitaan joukosta muutama oppilas, joille annetaan jokaiselle yksi tietyn aihepiirin kuvakortti. Nämä oppilaat menevät eri puolille luokkaa kuvakorttinsa kanssa. Muille oppilaille annetaan ohjeeksi "Go to...", jolloin heidän tehtävänään on mennä sen oppilaan luokse, jolla kyseinen kortti on. 

Hot or cold?

Yksi oppilas poistuu luokasta. Jokin aihepiirin esine piilotetaan luokkaan. Luokkaan tullut oppilas liikkuu luokassa kysyen "Where is the dog?". Muut antavat yhteen ääneen ohjeeksi "hot" tai "cold" riippuen siitä, kuinka lähellä esinettä oppilas on. Tähän voidaan lisätä myös sanat "very hot" ja "very cold". 

Hutchy Butchy -leikki piirissä

Oppilaat istuvat tuoleilla piirissä, tuoleja on yksi vähemmän kuin oppilaita. Yksi oppilaista menee ulos ja sillä aikaa opettaja jakaa kaikille oppilaille kuvakortit jostakin aihealueesta, esim. perhesanoista. Yksi kortti on Hutchy Butchyn (voi olla mikä vain hassu kuva). Oppilas tulee takaisin sisään, menee piirin keskelle ja kyselee vuoron perään oppilailta "Who are you?". Oppilaat vastaavat hänelle kuvakorttinsa mukaisesti englanniksi "I'm your sister" tai "I'm your dad". Kun oppilas kysyy Hutchy Butchyn omistajalta, hän vastaa "I'm Hutchy Butchy." Tällöin kaikki vaihtavat paikkaa ja kysyjä yrittää istua jollekin vapautuvista tuoleista. 

Toinen versio tästä pelistä on sellainen, jossa välineenä on esim. jokin pallo. Oppilaat seisovat piirissä niin, että yhdellä on vuorollaan pallo kädessään. Pallon haltijan tehtävänä on sanoa tiettyyn aihepiiriin liittyvä sana (esim. eläin). Samaan aikaan hänen on mentävä hitaasti kyykkyyn eli ikään kuin "vajottava veden alle". Kun oppilas sanoo sanan, hän saa ponkaista takaisin pystyyn, eli "veden pinnalle" ja heittää pallon seuraavalle. Mikäli oppilas sanoo sanan, joka on jo aiemmin pelissä sanottu, hän joutuu "uimaan" sakkokierroksen piirin ympäri ja heittämään pallon vasta sen jälkeen seuraavalle. Jos oppilas ei keksi mitään sanaa ennen kuin hän on jo kyykyssä, saa hän tulla sieltä takaisin seisomaan ja heittää pallon seuraavalle, eli kukaan ei pelissä huku.

Ihmismuistipeli

Muistipeliä, mutta niin, että oppilaat ovat kyykyssä muistipelin osina, kahdella oppilaalla on aina samanlainen harjoiteltavan sanaston sanalappu tai sana-+kuvalappu. Yksi aloittaa kysyjänä ja se, kenet hän valitsee, nousee seisomaan ja sanoo oman sanansa. Aina, kun löytyy pari, kyseiset pelaajat tulevat kysyjiksi ja peli jatkuu, kunnes muistipeli on pelattu loppuun. 

Kauppaleikki

Kim-leikki

Esim. piirissä. Piirin keskellä on jonkin aihepiirin kuva- tai värikortteja. Opettaja sanoo "Close your eyes, please" ja näyttää samalla mallia. Sen jälkeen hän ottaa yhden kortin pois ja sanoo "Open your eyes, please", jonka perään hän kysyy "What's missing?". Oppilaat viittaavat keksiessään mikä puuttuu. Jos oppilas muistaa kadonneen kuvan suomeksi, mutta ei englanniksi, voidaan yhdessä muistella, mikä se olikaan.

King of Colours

Oppilaat seisovat rivissä. Opettaja kysyy "Who is wearing something blue?" (ja voi samalla näyttää kyseisen värin värikorttia). Kaikki, joilla on päällään sinistä, astuvat yhden askeleen eteenpäin. Voittaja on se, joka pääsee ensimmäisenä sovitulle viivalle. Voittaja voi olla myös se, joka on edennyt vähiten. 

Kuvasanakirjahippa

Hippa saa valita kuvasanakirjasta tai kuvakorteista sanan, jolla pelastetaan. Lapset, jotka odottavat pelastajaa voivat pyytää apua huutamalla "Help!". Aina kun hippa vaihtuu, vaihtuu myös sana jolla pelastetaan. Sanoja voidaan valita teemoittain, esim. värit, eläimet, ruokasanat.

Mickey Mouse


Oppilaat muodostavat piirin niin, että jokaisella on merkattu paikka yhtä lukuunottamatta. Joukosta valitaan yksi, joka menee hetkeksi pois luokasta/nurkan taakse pois kuuloetäisyydeltä. Valitaan yksi Mickey Mouse. Tämä jälkeen yksi oppilas saa käydä hakemassa oppilaan takaisin ja sanoa samalla esim. "welcome" tai muu sovittu sana. Oppilas käy vuorotellen kysymässä piirissä olevilta oppilailta "What's your name?", tähän vastataan "My name is..." mutta valittu oppilas vastaakin "My name is Mickey Mouse" ja tällöin jokaisen oppilaan tulisi lähteä paikaltaan ja vaihtaa piirissä uudelle paikalle. Yksi oppilas jää ilman paikkaa ja hän saa seuraavaksi mennä hetkeksi pois kuuloetäisyydeltä. 

Mr Wolf

Pelissä harjoitellaan kellonaikoja. Oppilaat istuvat piirissä tuoleilla. Yksi oppilas valitaan Herra Sudeksi ja hän menee piirin keskelle. Hän kysyy vuorotellen piirissä istuvilta "What time is it?". Oppilas jolta susi on kysynyt, vastaa haluamansa kellonajan, esim. "It's one o'clock". Tällöin piirissä istuvat liikkuvat yhden tuolin verran oikealle istumaan. Piirissä siis liikutaan aina kellonajan osoittaman luvun verran eteenpäin. Yhtenä vastausvaihtoehtona on kellonajan sijaan "It's time to eat", jolloin kaikkien on lähdettävä omalta paikaltaan uudelle paikalle. Ilman paikkaa jääneestä oppilaasta tulee seuraava Herra Susi.

Number and move

Yksi oppilas saa tulla vuorollaan nostamaan numerokorttipakasta yhden kortin. Hän näyttää korttia muulle luokalle, ja sanotaan yhteen ääneen englanniksi kyseinen luku. Tämän jälkeen kortin nostaja saa valita liikkeen, jota tehdään luvun verran (esim. x-hyppy, kyykkyyn-ylös) ja lasketaan samalla yhdessä ääneen englanniksi kyseiseen lukuun asti.

Toinen versio on olla piirissä, jossa jokainen saa vuorollaan heittää jättinoppaa. Sanotaan yhteen ääneen englanniksi nopan osoittama luku. Nopan heittäjä saa keksiä, mitä liikettä tehdään nopan osoittaman luvun verran, samalla yhteen ääneen lukuun asti englanniksi laskien. 

Number groups

Opettaja tai vuorollaan yksi oppilas sanoo jonkin luvun, oppilaat muodostavat luvun kokoisia ryhmiä.

Pantomiimi

Oppilaat esittävät pantomiimia aina jostakin aihepiirinä olevasta sanasta joko pareittain tai aina vuorollaan luokan edessä. Muut yrittävät arvata, mitä sanaa esitetään. 

Sienileikki

Valitaan joukosta yksi sienestäjä, jonka tehtävä on aluksi mennä hetkeksi luokan ulkopuolelle. Muut ovat luokassa kyykyssä sieninä. Joukosta valitaan yksi myrkkysieni. Tämän jälkeen sienestäjä tulee luokkaan ja alkaa keräämään sieniä yksi kerrallaan niin, että hän koskettaa vuorollaan aina yhden oppilaan olkapäätä ja laskee samalla englanniksi ääneen keräämiään sieniä. Kun sienestäjä koskee myrkkysieneen, kaikki sanovat "Poison, poison!"

Simon says

Kapteeni käskee. Esim. "Simon says jump/raise your hands/touch your nose".

Tiskiharja/kärpäslätkä

Aseta lattialle, pöydälle tai taululle väri-, kuva- tai numerokortteja. Oppilaat jaetaan kahteen joukkueeseen. Joukkueen ensimmäiset asettuvat korttien eteen ja ottavat tiskiharjat/kärpäslätkät käteen. Opettaja sanoo jonkun korteissa olevan värin/kuvan/numeron. Se, kumpi lyö harjalla korttia ensin saa joukkuelleen pisteen. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä