Lainsäädännöllistä taustaa

Teksti

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna esiopetusta. Esiopetuksen opetuskieli on Nakkilassa suomi. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Esiopetusryhmän koko on pääsääntöisesti enintään 13 lasta. Jos opettajan lisäksi ryhmässä on muu soveltuvan koulutuksen omaava henkilö, niin opetusryhmän kooksi suositellaan enintään 20 lasta. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta ja riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä sekä oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, maksuttomaan opetukseen ja maksuttomaan täysipainoiseen ateriaan. Opetuksen ja opetusaineistojen tulee tukea tasa-arvolain toteutumista. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan. YK:n lapsen oikeuksien sopimus antaa esiopetukselle oikeudellisen perustan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä