2.4 Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys

Oppilaan myönteistä minäkuvaa ja käsitystään itsestään oppijana vahvistetaan kannustamalla ja onnistumisen kokemuksilla. Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen tukee motivaatiota ja oppimista. Toiminnallisuus, osallisuus, yhdessä tekeminen ja oppimisen ilo näkyvät esikoulun toiminnassa. Ihmettely ja asioiden oivaltaminen lisäävät ymmärrystä itsestä ja ympäröivästä maailmasta.

Lapset oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa. Myönteiset tunnekokemukset, ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä