Nisulanmäen koulu

Lukuvuosi 2018-2019

Syyslukukausi alkaa torstaina 9.8.2018 klo 8.30. 
7. lk oppilaat kokoontuvat Kulttuurikeskuksen lipputankoaukiolle.

Syysloma 15. - 21.10.2018
Syyslukukausi päättyy perjantaina 21.12.2018.

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 7.1.2019.
Talviloma on 25.2.-3.3.2019
Koulu päättyy lauantaina 1.6.2019.

Muita tapahtumia
Koulukuvaus 23.8. ja 24.8.2018
Taksvärkkipäivä 10.9.2018
Ysigaala ti 28.5.2019
Lisää tapahtumia löydät Kalenterit-kohdasta.

Taidetestaajat

ti 11.12. Julia & Romeo Helsinki, Kansallisteatteri
pe 12.4. Hair-musikaali, Jyväskylän Kaupunginteatteri

Kahdeksasluokkalaiset pääsevät osallistumaan taidetestaajien retkiin. Lisää tietoa: https://www.taidetestaajat.fi/​.

TET
7.-luokkalaiset pe 8.2. (puolet luokasta) ja pe 15.2. (puolet luokasta)
8.-luokkalaiset keväällä 2019 viikot 13 (8ABCD) ja 14 (8EFG)
9.-luokkalaiset syksyllä 2018 viikot 39 ja 40

Vanhempainillat
Tulevien 7.-luokkalaisten vanhempainilta huhtikuussa ke 24.4. klo 18
7.-luokkalaisten huoltajille ma 27.8.2018
Kasvatuksellinen vanhempainilta Päihde-teemalla kaikille ja sen jälkeen luokkatilaisuus 8.-luokkalaisten huoltajille to 8.11.2018
9.-luokkalaisille ja huoltajille jatko-opintoilta ma 29.10.2018
Muuramen lukion tutustumisilta 9.-luokkalaisten huoltajille to 15.11.2018
7.-luokkalaisten valinnaisaineilta 5.2.2019 klo 18

Vapautuksen pyytäminen koulutyöstä

Huoltajat voivat pyytää oppilaalle vapautusta koulutyöstä (PoL 35 §) luokanvalvojalta enintään kolmeksi päiväksi. Pyyntö on hyvä tehdä kirjallisena, sähköpostin tai Wilman kautta. Pidempiä vapautuksia anotaan rehtorilta (Hallintosääntö 35 §) lomakkeella, jonka saa koulun verkkosivuilta tai koulun kansliasta. Anomus palautetaan luokanvalvojalle. Mikäli oppilaalle haetaan yli viikon vapautusta, tulee huoltajan ottaa yhteyttä luokanvalvojaan ja sopia tapaaminen koululle luokanvalvojan ja rehtorin kanssa.

Lupa tulee aina anoa ajoissa, jotta oppilas ehtii kysyä tehtävät ja sopia esim. kokeet etukäteen.

Lupa voidaan myöntää esimerkiksi perheen yhteistä lomamatkaa ja harrastukseen liittyvää turnausta tai leiriä varten. Vapautusta ei myönnetä työntekoa (ansiotyötä tai harrastukseen liittyvää varainkeruuta) varten tai sisarusten hoitamiseen.

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta pyrkii ensisijaisesti vaikuttamaan hyvien toverisuhteiden syntymiseen sekä myönteisen ja yhteisvastuullisen ilmapiirin, meidän koulu -hengen luomiseen koulussa. Turvalliseen kouluun on jokaisen on mukava tulla, eikä kenenkään tarvitse pelätä jäävänsä toveripiirin ulkopuolelle tai tulevansa kiusatuksi.

Tukioppilaat valitaan haastatteluilla, joissa haastattelijoina toimivat oppilaat ja opettajat. Tukioppilaita koulutetaan tehtäviinsä. Tukioppilaat suunnittelevat itse toimintaansa, ja he ovat tärkeässä roolissa uusien 7.luokkalaisten ryhmäyttämisessä. Tarkoituksena on muun muassa järjestää yhdessä oppilaskunnan kanssa erilaista virkistystoimintaa normaalin koulurutiinin lomaan. Tukioppilaiden toimintaa ohjaa kaksi koulun opettajaa.

Tukioppilaita ohjaavat Liina Hatunen ja Taru Lahti.

Energiajuomat kielletty

Nisulanmäen koulussa on energiajuomien tuominen kouluun ja niiden nauttiminen kouluaikana kielletty.

Energiajuomat sisältävät paljon sokeria ja kofeiinia. Niiden nauttiminen aiheuttaa monilla oppilailla ylivilkkautta koulupäivän aikana. Kofeiini aiheuttaa nopeasti riippuvuutta ja uniongelmia. Lisäksi energiajuomat kuluttavat hampaita ja lisäävät painoa. Purkissakin on varoitus, ettei lasten pitäisi niitä nauttia. Tämän vuoksi päätimme kieltää energiajuomat koulussamme. Täydet energiajuomat otetaan talteen ja ne saa takaisin koulupäivän päätyttyä. Avatut tölkit tyhjennetään viemäriin.

Myös limsoissa ja mehuissa on paljon sokeria, kolajuomissa lisäksi kofeiinia. Niiden juomista ei ole ainakaan vielä kielletty koulussamme. Toivoisimme kuitenkin, että myös kotona keskusteltaisiin näistä turhista juomista. Limsan kulutus on joillakin oppilailla aika runsasta. Kunnon aamupalalla ja koulun lounaalla kyllä pärjää pitkälle. Viimeisellä välitunnilla koulussa voi ostaa terveellistä välipalaa toisesta kouluviikosta lähtien.