Arviointi

Lukuvuositodistusten mallit

Arvioinnin kriteerit

Arviointikeskustelut luokilla 1-6 alkaen 1.8.2020

2.2 Arviointikeskustelun runko 1.8.2020 alkaen

(Päivitetty 8.5.2020)

2.2.1 Valmistautuminen

Arviointikeskustelun pohjana käytetään pääasiassa kunnan yhteisiä itsearviointilomakkeita. Sen lisäksi voidaan käyttää myös muita itse- ja vertaisarviointilomakkeita sekä suullisia keskusteluja.

Arviointikeskusteluun varataan aika Wilmassa. https://help.starsoft.fi/?q=fi/print/16895

Ohjeet ajanvarauksen luomiseen löytyvät Peda.netistä. Suositeltavaa on, että tehostetun tai erityisen tuen oppilaiden arviointikeskustelu pidetään samalla, kun tehdään oppimissuunnitelman päivitys. Tällöin aikaa on hyvä varata tunti ja aika pitää sopia yhdessä erityisopettajan kanssa.


Jollei huoltaja varaa aikaa, opettaja muistuttaa kotia kaksi kertaa, minkä jälkeen tästä annetaan tieto rehtorille. Jos huoltaja kieltäytyy käymästä arviointikeskustelua, arviointikeskustelu käydään oppilaan kanssa.

Ilmoittautuessaan arviointikeskusteluun vanhemmat täyttävät Wilmassa lomakkeen, jossa kysytään esimerkiksi toiveita keskusteluaiheiksi ja toiveita kodin ja koulun yhteistyöhön.

Vanhempia pyydetään myös kuvailemaan esimerkiksi oppilaan vahvuuksia, haasteita, kaverisuhteita, opiskelumotivaatiota, läksyjen sujumista ja kokeisiin valmistautumista. Opettajan tulee käydä läpi vastaukset ennen keskustelua.


2.2.2 Käsiteltävät asiat

Arviointikeskustelu kestää korkeintaan 30 minuuttia ja se toteutetaan viikoilla 45-4 arkisin kello 7- 17 välillä. Koulut voivat vielä tehdä koulukohtaisia linjauksia kellonajoista.

Arviointikeskustelussa tulee antaa positiivista sekä realistista palautetta. Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet. Vahvuuksien löytämisessä yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa voi hyödyntää esimerkiksi Sata vahvuutta -lomaketta


Arviointikeskustelussa käydään seuraavat asiat läpi:


1.-3. luokat

4. luokka

5.-6.luokka

- oppiaineittain äidinkieli, matematiikka ja englanti. Näistä käydään sanallisesti läpi oppilaan edistyminen 

- kaikki oppiaineet käydään läpi ja oppilaalle ja huoltajalle kerrotaan jotakin edistymisestä. Samalla voidaan käydään läpi, miten arvosanat muodostuvat keväällä.

- kaikki oppiaineet käydään läpi ja oppilaalle ja huoltajalle kerrotaan jotakin edistymisestä. Esim. kerrotaan, että numero olisi nyt 8-9 tai 6-7. 

- tärkeänä asiana on taidot koululaisena kehittymisessä

- luokanopettaja kertoo oman arvion käyttäytymisestä

- luokanopettaja kertoo oman arvion käyttäytymisestä

- läksyjen teko, unohdukset

- ennen arviointikeskusteluja muiden oppilasta opettavien opettajien on annettava oma arvio oppiaineen etenemisestä

- ennen arviointikeskusteluja muiden oppilasta opettavien opettajien on annettava oma arvio oppiaineen etenemisestä

- vuorovaikutustaidot

- läksyjen teko, unohdukset

- läksyjen teko, unohdukset

- tuntiaktiivisuus

- tuntiaktiivisuus

- tuntiaktiivisuus

- 1-3 tavoitteen asettaminen helmikuussa käytävää keskustelua varten. Yksi tavoitteista pitää liittyä oppiaineisiin.

- 1-3 tavoitteen asettaminen helmikuussa käytävää keskustelua varten. Yksi tavoitteista pitää liittyä oppiaineisiin.

- 1-3 tavoitteen asettaminen helmikuussa käytävää keskustelua varten. Yksi tavoitteista pitää liittyä oppiaineisiin.


Em. aiheiden lisäksi arviointikeskustelussa voidaan käsitellä seuraavia aihealueita: 


KOTI

- läksyt ja kokeet

- haasteet

- vahvuudet

- kouluyhteisön säännöt vs. kodin säännöt

- motivaatio

- kodin ja koulun yhteistyö


KOULU

- vuorovaikutus

- yhteistyötaidot

- toisten huomioiminen

- tilannetietoinen käytös

- kohteliaat käytöstavat

- ystävyyden taidot

- tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen käytös

- vastuullisuus

- vastuu omasta koulutyöstä

- vastuu omista koulutehtävistä

- vastuu omista teoista

- vastuu ympäristöstä

- sitoutuminen yhteisiin toimintatapoihin

- osallistuminen


OPPIMINEN

- oppiainekohtaiset työskentelytaidot (yritteliäisyys, sinnikkyys, heittäytyminen/itsensä

- likoon laittaminen, luovuus, oma-aloitteisuus)

- oman toiminnan ohjauksen taidot

- vahvuudet

- kehittymisen kohteet

- laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet

Oppilaan itsearviointikaavakkeet 1.8.2021 alkaen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä