Koulutyö

Koulutyön yleinen järjestäminen

Yhteyden saaminen kouluun

Opettajiin saa yhteyden matkapuhelinnumeroista virka-aikana klo 8.00-16.00. Sähköinen reissuvihko Helmi toimii viestien välittäjänä koulun ja huoltajien välillä. Opettajien sähköpostiosoitteet ja matkapuhelinnumerot sekä koulun numerot löytyvät yhteystiedoista.

Koulun päivittäinen työskentely

Koulu alkaa lukujärjestyksen mukaan kaikkina aamuina joko klo 8.00, 8.45 tai 9.45. Koulupäivä päättyy lukujärjestyksen mukaisesti klo 12.00, 13.00, 14.00 tai 14.45.

Poissaolot

Poissaolo sairauden vuoksi:
Sairaustapauksissa huoltaja ottaa yhteyttä luokanopettajaan. Yhden tai kahden päivän poissaoloissa riittää tekstiviesti tai viesti Helmeen.

Poissaolo yksityisasioiden vuoksi:
1-3 päivän poissaolon myöntää luokanopettaja. Enintään kuukauden poissaolon myöntää koulun johtaja. Yli kuukauden poissaolo täytyy anoa sivistyslautakunnalta.
Ostosmatkat ja parturissa käynti eivät ole suotavia poissaolon perusteita. Jos oppilaan poissaolot ylittävät 100 tuntia lukukauden aikana, asia käsitellään oppilashuollon kokouksessa, johon myös huoltaja pyydetään mukaan. Poissaolojen määrä on silloin niin suuri, ettei oppilaan katsota saavuttavan luokka-asteelle asetettuja tavoitteita ilman erityistä tukea.

Tukiopetus

Tukiopetus on tarkoitettu oppilaille, jotka poissaolojen tai jonkin muun syyn takia ovat jäämässä jossakin oppiaineessa tiedollisesti jälkeen. Yleensä lapsen opettaja ottaa huoltajiin yhteyden tukiopetustarpeesta. Kuitenkin myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä opettajiin huomatessaan lapsen tarvitsevan tukea.

Kerhotoiminta

Lukuvuoden kerhotyö jaetaan neljään jaksoon seuraavasti:
1. jakso elokuusta syyslomaan
2. jakso syyslomasta joululomaan
3. jakso joululomasta maaliskuun puoliväliin
4. jakso maaliskuusta kesälomaan

Kerhotiedote jaetaan koteihin ennen kunkin jakson alkua.

Koulukuljetus

Taksikyydityksessä olevan oppilaan huoltajan tulee ilmoittaa taksinkuljettajalle, mikäli oppilas ei poikkeuksellisesti käytä taksikyytiä esim. sairauden tai muun syyn takia.

Vanhempainillat

Koulumme yhteisistä vanhempainilloista ilmoitetaan tiedotteella. Opettajan ja huoltajien kahdenkeskisistä keskustelutuokioista sovitaan erikseen luokanopettajan kanssa. Niihin annetaan huoltajille mahdollisuus kerran lukukaudessa.