Koulun esittely

Ahlströmin alakoulu

Tässä on lyhyt ja yksinkertainen kuvaus koulumme historiasta. Jos Uno Cygnaeusta pidetään Suomen kansakoulun isänä, voidaan Antti Ahlströmiä pitää Merikarvian kansakoulun perustajana, mesenaattina ja kehittäjänä. Hänen kasvatusperiaatteisiinsa kuuluivat keskeisinä teemoina käytännöllisyys ja rehellisyys. Myös eläintensuojelu oli lähellä hänen sydäntään. Antti toivoi, että oppilaita ohjattaisiin säälivyyteen eläimiä kohtaan. Koulumme edeltäjä oli Merikarvian ensimmäinen kansakoulu ja perustettiin 1874. Ensimmäisenä vuonna koulussa oli oppilaita 47, joista tyttöjä 19 ja poikia 28. Oppiaineina oli uskontoa, äidinkieltä, maantietoa, laskentoa, laulantoa, vain pojille voimistelua ja kirjoitusta.Koulun vuosikertomuksen mukaan kansan syvien rivien mielipide koulua kohtaan oli sekalainen. Tunnetut syyt haluttomuuteen olivat seuraavanlaiset: koulun tarpeettomuus, vahingollisuus, koulun aiheuttama kopeus, laiskuus ja herramaisuus.
(Tiedot Merikarvian historiasta, M. Santavuoren mukaan)

Asenteet koulua kohtaan muuttuivat kuitenkin nopeasti ja huomattiin, että Ylikylän kansakoulu ei riittänyt kaikkien halukkaiden tarpeisiin. Myös sivukylät alkoivat saada omia opinahjojaan. Kuitenkin Antti Ahlströmin osuus Merikarvian kouluhistoriassa ja kouluverkon kehityksessä on ollut niin voimakas, että koulumme entinen nimikin, Ylikylä-Ahlströmin koulu, kantoi muistoa hänen panostuksestaan. Koulumme koki monia muutoksia ajan hengen mukaisesti. Aina elettiin nykyaikaa, niin sata vuotta sitten kuin nytkin. Kuitenkin nykyinen koulurakennuksemme otettiin käyttöön 1957 samaan aikaan Trolssin koulun kanssa. Silloin Merikarvialla oli 17 kansakoulua. Se oli Merikarvian ennätys, jota tuskin enää koskaan lyödään. Lapsia oli kunnan pohjoispäänkin neljässä koulussa yli 200. Maaseudun autioituminen alkoi kuitenkin 60-luvulla ja esimerkiksi vuosina 1966-67 Merikarvialla suljettiin seitsemän koulua. Sen jälkeen kouluja on suljettu tasaiseen tahtiin siten, että 2009 lakkautettiin kolme viimeistä koulua Ja kaikki Merikarvian alakouluikäiset lapset siirrettiin kouluumme. Merikarvia oli palannut yhden koulun malliin, josta lähdimme liikkeelle 1845. Jollakin tavalla kehä tuntui sulkeutuneen ja yksi aikakausi jälleen loppuneen.

Loppu historia on nykyaikaa. Koulussamme on nyt 176 oppilasta. Tulevina vuosina ennusteiden mukaan oppilasmäärä tulee olemaan 180-190. Perusopetusryhmiä on 10. Koulumme remontoitiin 1995, jolloin olimme vuoden evakossa vanhalla yhteiskoululla. Viimeisin suurempi investointi koulussamme oli vuosina 2009 ja 2010 tapahtunut tietotekninen uudistus. Siirryimme langattomaan verkkoon ja luokkiin siirrettäviin tietokoneisiin. Varsinainen tietokoneluokka poistettiin.

Koulu painottaa muutamia asioita toisia enemmän. Musiikki on erityisesti tuettu. Kolmasluokkalaiset oppilaat voivat aloittaa laajennetun musiikin opiskelun. Laajennettua musiikkia on yksi viikkotunti. Lisäksi koulun kerhotoiminta, kuten esimerkiksi kuorotoiminta, tukee musiikin opiskelua. Kansalaisopisto tekee yhteistyötä eri musiikkiopistojen kanssa ja lapsilla on koulullamme mahdollisuus saada instrumenttiopetusta lähes millä tahansa soittimella. Myös bänditoiminta on vilkasta. Toisena keskeisenä painotusalueena on perusasioiden hallinta. Alkuopetus saa hyvän resurssin perusasioiden opettamiseen. Luokat on pidetty pieninä ja tuntikehystä on käytetty alkuopetusvaiheeseen paljon. On selvää, että aukot perusopetuksessa (lukeminen, kirjoittaminen, matematiikan perusteet) kulkevat lapsen mukana ongelmina koko kouluajan. Kolmantena painotusalueena on erityisopetus. Kuulumme erityisopetuksen kehittämishankkeeseen ja tarkoituksena on luoda meille sopiva erityisopetusmalli tuleviksi vuosiksi. Koulu on jatkuvassa muutoksessa. Ongelmat ovat Antin ajoista muuttuneet. Ei puhuta enää herramaisuudesta vaan kuljetusten järjestelyistä tai kopeudesta vaan kiusaamisesta. Perusperiaatteet ovat kuitenkin pysyneet samoina. Koulu on rakennettu lapsia varten. Tavoitteena on tukea kotia kasvattamaan rauhantahtoisia, luovia, rehellisiä, itsenäisiä, vastuuntuntoisia lapsia, jotka jossakin vaiheessa ottavat ohjat käsiinsä.

kirjoittanut Timo Lindgren

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä