4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

Yleistä

Perusopetuksen toimintakulttuurin periaatteiden tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjiä ja kouluja toimintansa suuntaamisessa. Periaatteet on kuvattu ajatellen erityisesti koulun toimintaa. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset periaatteiden toteutumiselle kouluissa ja kehittää omaa toimintakulttuuriaan samassa suunnassa. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Periaatteiden toteuttamiseksi tarvitaan paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottamista, yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä oppilaiden aitoa mukanaoloa yhteisön kehittämisessä.


Jokainen koulu täsmentää oman toimintakulttuurinsa sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutuksen.


Toimintakulttuurin kehittämiseksi oppilaat, huoltajat, koulun henkilökunta ja muut sidosryhmät tekevät yhteistyötä, jossa kiinnitetään huomiota toimintakulttuurin jatkuvuuteen koko esi- ja perusopetuksen aikana. Yhteistyötä tehtiin opetussuunnitelman laatimisen aikana oppilaiden, huoltajien ja eri sidosryhmien kanssa.


Opetuksen järjestäjä ja koulut edistävät ja arvioivat toimintakulttuurin kehittämisen periaatteiden toteutumista vuosittain. Toimintakulttuurin paikallisesti kehitettävät painopisteet ovat mm. toiminnallisuuden ja liikkumisen lisääminen, kiusaamisen vastainen toiminta, kestävän kehityksen periaatteet sekä oppilaiden osallisuus.