Koulukuraattori

KOULUKURAATTORIN PALVELUT


Koulukuraattori Maria Peltokoski p. 044 - 4691 609 on tavattavissa koululla pääsääntöisesti tiistaisin ja perjantaisin. Yhteydenotot mieluiten puhelimitse tai Wilma-järjestelmän kautta.


KOULUKURAATTORI toimii oppilaalle apuna hänen hyvinvointinsa, koulunkäyntinsä ja myönteisen kokonaiskehityksensä tukemisessa.

Koulukuraattori tarjoaa ohjaus- ja tukikeskusteluja sekä kriisipalveluita oppilaalle, hänen huoltajilleen sekä kouluyhteisölle. Työn tarkoituksena on toimia apuna oppilaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja elämänmuutoksiin sekä kehitykseen, kotitilanteisiin ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.

Asiakastyötä toteutetaan yksilö-, pari tai ryhmätyömuodoissa, ja suunnitellaan tapauskohtaisesti. Koulukuraattori toimii voimavara- ja ratkaisukeskeisesti ja asiakastilanne huomioidaan aina kokonaisvaltaisesti sekä luottamuksellisesti.

Koulukuraattori toimii osana moniammatillista verkostotyötä ja on mukana tarpeen vaatiessa järjestämässä erilaisia tukitoimia oppilaalle sekä hänen perheelleen.


Yhteyden koulukuraattoriin voi ottaa esimerkiksi
• oppilas itse
• oppilaan ystävä
• oppilaan huoltaja
• kouluyhteisön jäsenMaria Peltokoski
koulukuraattori
Kalajoen kaupunki

044 4691609
maria.peltokoski@kalajoki.fi 

ASENNE, ONNISTUMINEN JA ONNELLISUUS
Voidaksemme hyvin tarvitsemme elämässämme tasapainoisia, kannustavia ja rakastavia ihmissuhteita. Tärkeiden henkilöiden luottamus ja tuki ovat ensiarvoisen tärkeää. Näiden lisäksi tarvitsemme suotuisan ympäristön, johon kuuluvat koti, asuinalue, koulu ja harrastukset. Sosiaaliset taidot ja itsetuntemus kehittyvät aina lapsuudesta vanhuuteen ja taidoissa edelleen kehittyminen vaatii opettelua ja harjoittelua. Hyvät vuorovaikutustaidot, pettymystensietokyky ja käyttäytymisen hallinta vähentävät ristiriitoja ja täten vaikuttavat suoraan ihmissuhteisiin ja onnellisuuteen.

Voimme itse vaikuttaa hyvinvointiimme omaamalla positiivisen asenteen. Voimme valita kuinka suhtaudumme uusiin ihmisiin ja tilanteisiin ja kuinka hyväksymme erilaisuutta. Myös myötätuntoa ja armollisuutta itseä kohtaan kannattaa harjoitella, sillä myös kielteiset tuntemukset ja kokemukset kuuluvat elämään. Jokainen on itse vastuussa omasta käytöksestään. Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnustaminen ja hyväksyminen vahvistavat itsetuntemustamme ja parantavat suhtautumista niin itseen kuin myös muihin ihmisiin. On tärkeää löytää tasapaino vaikeiden asioiden käsittelyssä ja tarvittaessa myös osata ja uskaltaa hakea apua läheisiltä tai ammattilaisilta.TYÖKALUPAKKI MEILLE JOKAISELLE

Taidot kehittyvät hiljalleen ja toisinaan eteen voi tulla myös takaiskuja. Muista kuitenkin, että myös silloin opimme uutta!

• Listaa itsellesi omia voimavaroja, kuten omia vahvuuksiasi, ominaisuuksiasi ja taitojasi.
• Vaikka epäonnistuisit, niin anna itsellesi aina uusi mahdollisuus.
• Et yksinkertaisesti jaksa, jos yrität suorittaa kaiken.
• Hyväksy asiat joihin et voi vaikuttaa.
• Opettele kuuntelemaan muita.
• Ota vastaan haasteita.
• Loihdi mielessäsi lopputulos johon pyrit. Etene maltillisesti.

Vaali suhteita,
• Joista saat hyvää energiaa
• Joista saat arvostusta
• Joka tähtää johonkin pysyvään tai pitkäaikaiseen hyvään


Jos koet, ettet saa esimerkiksi ryhmässä arvostusta tai hyväksyntää, kokeile toisenlaista tapaa lähestyä ryhmää tai vaihda ryhmää. Joskus voi olla parempi tarkastella ryhmää myös etäämmältä ja nähdä asioita. Jos et pääse ihmissuhteesta eroon, on viisasta yrittää muuttaa suhtautumistasi ihmiseen.